Veri nedir diye sorduğumuzda karşımıza çıkan ilk tanım şu şekildedir, “Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgi”. Peki, gelişen dünyada en önemli