KPSS Tarih, sınavda en belirleyici derslerden birisidir. Tarih, Türkçe ve matematiğe benzemez. Bilgiyi biliyorsanız yaparsınız, bilmiyorsanız yapamazsınız. Yorumlamanıza çok imkan yoktur. O yüzden tarih, KPSS için en sıkı