Kaizen kavramı sektör fark etmeksizin karşımıza çıkan bir terimdir. Japonca kökenli bir kelime olan kaizen, Japoncadaki kai ve zen kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşur. Bu yazımda kaizen nedir? Sorusuna cevap