ALBERT EİNSTEİN Onun hayatı biz bilim meraklıları için adeta bir serüven. Bilimin akışını değiştiren, kesin görülen kanunları yıkan, asırlık büyük fizikçilerin fikirlerini tekrar sorgulatan ve bütün bu yaptıklarında