İlk Türk devletleri, Orta Asya’yı kendilerine yurt edinmişlerdir. Asya Hun Devleti uzun süre bu coğrafyada varlığını sürdürdükten sonra yıkılmıştır. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra da Batıya doğru kavimler