İletişim var olan bilginin, duygunun, düşüncenin bir kişiden, bir topluluktan ya da bir yerden, diğerine aktarılması olarak tanımlanabilir. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için iletişim kurmak zorundadırlar. Bu nedenle