Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Ders Notları

veri iletişimi ve bilgisayar ağları ders notları

Veri iletişimi ve bilgisayar ağları ders notları kapsamında yayınladığımız pdf’te: Network oluşturan bölümler, kablo türleri ve açıklamaları, ağ topolojileri, ağ elemanları, OSİ Modeli, TCP/IP Protokolü, adres sınıfları, network ve host adresleme kuralları, IP Transmisyonu, routing tabloları konuları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Veri iletişimi ve bilgisayar ağları ders notları Taze Mühendis’e özeldir. Kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, başka ortamlarda paylaşılması kaynak gösterilse bile kesinlikle yasaktır. Ücretsiz olarak dilediğiniz zaman bu sayfa üzerinden notlardan faydalanabilirsiniz.

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Ders Notları PDF

VeriİletişimiVeBilgisayarAğları

Teknolojinin hızla gelişmesiyle veri iletişim yöntemlerine duyulan önem artmış ve bununla doğru orantılı olarak veri iletişim yöntemleri de artış göstermiştir.

Veri iletişimi en net tanımıyla sayısal bilginin kaynaktan çıkıp, iletişim kaynakları üzerinden varış yerine iletimi olarak özetlenebilir. Bahsedilen iletişim kaynakları fiber optik kablolar, bakır teller ya da bilgisayar veri yolları olabilir. Veri, noktadan noktaya gidebildiği gibi noktadan daha çok noktaya da aktarılabilmektedir.

Veri iletişimi hem seri hem de paralel iletişim şeklinde yapılabilir. Seri iletişimde bir bilginin tüm bitleri tek bir yol üzerinden sıralı şekilde gönderilir. Paralel iletişimde ise tüm bitler ayrı yollardan aynı anda gönderilir.

Veri iletişiminin en önemli parametrelerinden biri de kuşkusuz veri aktarım yönüdür. Tek yönlü iletişimde veri gönderilir fakat karşı taraftan herhangi bir sinyal gelmez yani aktarım yönü tek taraflıdır. Yarım çift yönlü iletişimde tek bir kanal üzerinden iki yönde de tek yönlü haberleşme vardır. Yani alıcı ve kaynak iletim sırasında değişir. Böylece veri iletişiminde gecikmeler yaşanır. Tam çift yönlü iletişim de ise kanal her iki yönde de aynı anda iletim yapabilmektedir.

Tavsiye Yazı: Güvenlik duvarı nedir?

Bilgisayar ağları kavramını ise genel olarak, en az iki bilgisayarın birbirine bağlanıp veri alışverişinde bulunmasıdır. İletişim ve veri paylaşımının olduğu her yerde bilgisayar ağları kullanılmaktadır. Eğer birbirine bağlanan bilgisayarlar aynı ortamdaysa bu bilgisayarların oluşturduğu ağlara LAN, birbirine bağlanan bilgisayarlar farklı ortamdaysa bu bilgisayarların oluşturduğu ağlara WAN denir.

Yukarıdaki veri iletişimi ve bilgisayar ağları ders notları pdf’inde anlatmaya çalıştığım kavramları ve bu kavramlarla ilgili birçok bilgiyi yazmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur, soru ve görüşlerinizi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz.

4 Comments
  1. Avatar
    • Nisanur Demirci
  2. Avatar
    • Nisanur Demirci

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir