Hiposantr ve Episantr Nedir? Odak Derinliği Nedir?

Hiposantr ve episantr nedir

Deprem hayatımızın acı gerçeklerinden birisi olmasına rağmen çoğu kişi deprem ve deprem kavramları hakkında ne yazık ki fazla bilgiye sahip değil. Bu yazımda hiposantr nedir ve episantr nedir sorularına elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca odak derinliği kavramından da bahsetmek istiyorum.

Hiposantr Nedir?

Hiposantr’ın diğer adı odak noktasıdır. Bazı kaynaklarda odak noktası olarak da geçer. Aslında odak noktası ismi hiposantr nedir sorusuna da cevap veriyor desek yanlış olmaz. Deprem kırılmaların olması ile meydana gelir. Kırılmanın başladığı, enerjinin ortaya çıktığı noktaya hiposantr veya odak noktası denir. Tanımda hiposantr kavramından her ne kadar nokta olarak bahsedilse de gerçekte nokta değil alandır.

Episantr Nedir?

Episantr’ın diğer adı dış merkezdir. Episantr’ın da diğer adı episantr nedir sorusu hakkında bize ipucu vermektedir. Episantr, yer altında bulunan odak noktasının yani hiposantr’ın yer üstüne iz düşümüne denir. Diğer bir deyişle yer yüzünde hiposantr’a en yakın olan noktaya episantr denir diyebiliriz. Depremin en şiddetli hissedildiği ve üzerindeki yapıların en çok hasar aldığı bölge episantr bölgesidir. Her ne kadar episantr’dan bir noktaymış gibi bahsetsek de aslında bir alanı temsil eder.

Odak Derinliği Nedir?

Deprem olduğu sırada ortaya büyük bir enerji çıkar. Deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktanın yeryüzüne olan en kısa mesafesine depremin odak derinliği denir. Deprem hiposantr’da başladığı için deprem enerjisi de burada ortaya çıkıyor. Hiposantr’a yeryüzünde en yakın olan noktaya da episantr adını verdik. Dolayısıyla hiposantr ile episantr arasındaki mesafeye odak derinliği ismini verebiliriz.

Depremler odak derinliklerine göre kendi aralarında sınıflandırılırlar:

  • Tektonik depremler
  • Volkanik depremler
  • Çöküntü depremler
  • Tsunami

Olmak üzere 4 çeşit deprem türü vardır.

Deprem ve deprem kavramları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız deprem nedir ve fay nedir isimli yazılarımı da okumanızı tavsiye ederim.

Bu yazımda hiposantr ve episantr kavramlarını elimden geldiğince açıklamaya, odak derinliği nedir sorusuna cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Soru ve görüşlerinizi yazının altında bulunan yorum kısmından bana iletebilirsiniz.

One Comment
  1. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir