Mühendislik Nedir? Mühendislik Dalları Nelerdir?

mühendislik dalları nelerdir

Mühendislik, insanlığın var oluşuyla ortaya çıkmış günümüze kadar gelişim göstererek gelmiş bir disiplindir. Mühendisler tarih boyunca insanların her türlü sorununa bilimsel çözümler üretmişlerdir. Bu yazımda mühendislik nedir ve mühendislik dalları nelerdir sorularına elimden geldiğince cevap vermek istiyorum.

Mühendislik Nedir?

Mühendislik, oldukça geniş bir kavram olduğu için mühendislik nedir sorusuna da birçok şekilde cevap verebiliriz. İnsanların her türlü ihtiyacını karşılayan, toplumun sorunlarına bilimsel çözümler üreten meslek dalına mühendislik denir. Mühendislik, matematik ve fiziğin gerçek hayata uygulanmış halidir. Mühendisler ise bu uygulamayı yapan kişilerdir. Mühendislerin görevi bilim insanları tarafından üretilmiş bilimsel bilgiyi, ustaların ve işçilerin anlayabileceği pratik biliye dönüştürmektir. Mühendis kimdir adlı yazımda mühendis nedir sorusuna uzun uzun cevap vermiştim. O yazıyı da okumanızı tavsiye ederim.

Mühendislik Kelimesinin Kökeni Nedir?

Mühendislik, Arapça bir kelime olan hendese kelimesinden türemiştir. Hendese Arapça’da geometri bilen, geometri ile meşgul olan kişi anlamına gelmektedir. Mühendisler olarak bizim de çoğu işimizin temelini geometri oluşturur. İşte mühendislik kelimesi buradan gelmektedir.

Mühendislik Tarihi

Dünyada insanların yaşamaya başlamasıyla birlikte mühendislik çalışmaları da başlamıştır. Eski çağlarda insanlar, barınma ve avlanma gibi ihtiyaçlarını mühendislik bilimi sayesinde gidermişlerdir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerde de mühendislikten yararlanılmıştır. Tekerleğin icadı, Mezopotamya’daki su kanalları ve Mısır Piramitleri geçmişte yapılan mühendislik çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir.

Toplumun ihtiyaçları tarih boyunca hep aynı kalmamıştır. Konar göçer yaşamdan yerleşik hayata geçilince daha kalıcı yapılar yapılmaya başlanmıştır. Yine insan nüfusu artıp insanlar arasında savaşlar başlayınca askeri alanda mühendislik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla mühendislik birçok alana ayrılmıştır. Günümüzde onlarca mühendislik dalı vardır. Gelin bu mühendislik dalları nelermiş hep birlikte öğrenelim.

Mühendislik Dalları Nelerdir?

İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği temel mühendislikler olarak gösterilir. Diğer mühendislik dalları, bu temel mühendisliklerden ayrılarak ayrı bir branş olmuşlardır.

İnşaat Mühendisliği

İngilizcesi Civil engineering olan inşaat mühendisliği, yaşamın devam etmesi için gerekli olan her türlü yapının planı, projesi ve tasarımıyla ilgilenen mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği nedir adlı yazımdan bu bölüm hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği, mühendislik denilince akla ilk gelen bölümlerden birisidir. İnsanların normalde yapamayacağı işleri yapabilmek amacıyla mekanik ürünler tasarlayan, fiziksel olayları matematiksel olarak yorumlayıp problemlere analitik çözümler üreten mühendislik bölümüdür.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Dünyada elektrik ve elektronik mühendislikleri aslında iki ayrı disiplindir. Fakat ülkemizde yaygın olarak elektrik elektronik mühendisliği adı altında iki alanda da eğitim verilir. Her türlü elektrik üretim, iletim, dağıtım işiyle ve elektronik aletlerin proje, tasarım, üretim aşamalarıyla ilgilenen mühendislik disiplinidir.

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım, programlama ve algoritma dışında klavye, modem, yazıcılar, devre kartı gibi bilgisayar donanımı ve ekipmanlarının üretilmesiyle ilgilenen mühendisliktir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İlk açıldığı tarihte bu bölümün tanıtımının çok iyi yapılamadığını düşünüyorum. Çünkü makine mühendisliğinden ayrılan en önemli mühendislik bölümlerinden birisi olmasına rağmen çok fazla tercih edilmemektedir. Enerji sistemleri mühendisliği, Türkiye’de ilk kez 2008 yılında Yalova Üniversitesi bünyesinde eğitime başlamıştır. Dünya üzerindeki bütün enerji kaynaklarını insanların kullanabileceği hale getiren, hali hazırda var olan enerji üretim sistemlerinin verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapan mühendislik dalıdır.

Tavsiye Yazı: Enerji sistemleri mühendisliği maaşları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzemelerin özelliklerini inceleyen, farklı malzemeleri bir araya getirerek tasarımlar yapan mühendislik dalıdır. Oldukça geniş iş imkanına sahiptir. Metalurji ve malzeme mühendisliği iş imkanları adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

Endüstri Mühendisliği

” Şimdi sen mezun olunca ne iş yapacaksın ” sorusu Endüstri mühendislerine en çok sorulan soruların başında gelir. Birçok kişi endüstri mühendisliği nedir tam olarak bilgi sahibi değildir. Bir işin daha kolay yapılması için çözümler üreten, var olan sistemin verimliliğini artıracak çalışmalar yapan mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisliği maaşları adlı yazımızı da okumanızı tavsiye ederim.

Kimya Mühendisliği

Hammadde veya kimyasalların rafine edilmesi, daha kullanışlı bir hale getirilmesi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Kimya, matematik, biyoloji, mikrobiyoloji gibi bilim dallarından yararlanır.

Çevre Mühendisliği

En doğa dostu mühendislik dalı çevre mühendisliğidir. Doğadaki kaynakların insan yararı için kullanılmasını, bu işlemi yaparken de çevreyi koruyacak çözümlerin üretilmesini sağlayan mühendislik bölümüdür. Çevre mühendisliği maaşları adlı yazımızdan özel sektörde ve devlette çalışan bir çevre mühendisinin ne kadar maaş aldığını öğrenebilirsiniz.

Adli Bilişim Mühendisliği

İnternet güvenliği, siber suçlara karşı işlenmeden önce alınacak her türlü önlemi kapsar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün adli bilişim mühendisliğinin de değeri artmaktadır. Adli bilişim mühendisliği nedir adlı yazımda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Biyomedikal Mühendisliği

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eden, bu gelişmelerin sağlık sektörüne uygulanmasını sağlayan mühendislik branşıdır. Bunun dışında yapay organlar da biyomedikal mühendisliği alanına girer.

İmalat Mühendisliği

Öncelikle ürün tasarımı yapan ardından yüksek verimlilik düşük maliyet ilkesini göz önünde bulundurarak, ürünü soyut halden somut hale getiren mühendislik dalıdır.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil ürünlerinde kullanılan malzemelerin seçiminden tutun da, tekstil ürünün üretim aşamasındaki her basamağa kadar bütün süreçle ilgilenen mühendislik dalıdır. Daha önce yazdığım tekstil mühendisliği nedir isimli yazımda uzun uzun bu bölümden bahsetmiştim, okumanızda fayda var.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Müşteri isteklerine yönelik ürünler tasarlayan, hayal ettikleri ürünü tasarlayıp ardından üretime hazır hale getiren mühendislik alanıdır. Endüstriyel tasarım mühendisliği nedir isimli yazımdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Mekatronik Mühendisliği

Son dönemlerde en çok ilgi gören ve dikkat çeken mühendisliklerin başında mekatronik mühendisliği gelmektedir. Mekatronik mühendisliği; makine, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin birleşimi olarak tarif edilebilir.

Gıda Mühendisliği

Gıda güvenliği oldukça önemlidir. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin hazırlanırken belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanması gerekir. Gıda mühendisliği, aklınıza gelebilecek her türlü gıdanın kurallara uygun şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve korunması ile ile ilgili bütün süreci kapsar.

Jeoloji Mühendisliği

Yerkürenin var oluşundan günümüze kadar geçirdiği mekanik değişimlerle, mühendislik faaliyetlerinin yürütüleceği yerlerin seçimiyle ilgilenen mühendislik dalıdır. Teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak jeoloji mühendisliğinin hizmet verdiği alan sayısı da genişlemiştir. Jeoloji mühendisliği maaşları adlı yazımdan özel sektörde ve devlette jeoloji mühendisliği maaşları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Maden Mühendisliği

Ülkemizde ve dünyada birçok maden sahası vardır. Bu maden sahalarından değerli madenler elde edilir. Hatta bazı madenler o kadar değerlidir ki bu madenlere sahip olabilmek için yıllarca süren savaşlar yapılmıştır. Madenlerin bulunması, zarar görmeden çıkarılması, maden kaynaklarının zenginleştirilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı yapan mühendislik dalıdır.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol; uğruna savaşların yapıldığı, insanların öldüğü belki de günümüzdeki en değerli yağlardan birisidir. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü de petrolün çıkarılması, işlenmesi, rafine edilmesi vb. konularla ilgilenen mühendislik dalıdır.

Yapay Zeka Mühendisliği

Günümüzde yapay zekanın girmediği bir sektör kalmadı. Arabalar, oyunlar, akıllı ev sistemleri ve daha aklıma gelmeyen birçok alanda yapay zeka teknolojisinden faydalanıyoruz. Derin öğrenme, makine öğrenme gibi konularla ilgilenen mühendislik dalıdır. Yapay zeka mühendisliği nedir adlı yazımdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği adından da anlayabileceğiniz üzere yazılım geliştirme, var olan yazılımları inceleme ve daha iyi hale getirme gibi konularla ilgilenirler.

Ziraat Mühendisliği

Tarımsal faaliyetler bir ülkenin olmazsa olmazlarındandır. Teknoloji geliştikçe, tarım alanları maalesef azaldıkça tarımsal faaliyetlerin de önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bitki üretimi, tarım teknolojisi, süt ürünleri ve teknolojisi gibi alanların hepsini kapsayan mühendislik dalıdır.

Bu yazımda mühendislik nedir ve mühendislik dalları nelerdir sorularına elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Mühendislik dalları listesini sizden gelen istekler doğrultusunda sürekli güncelleyeceğim. Yorum kısmından listede olmasını istediğiniz mühendislik bölümlerini benimle paylaşabilirsiniz.

3 Comments
  1. Avatar
    • Tazemühendis
  2. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir