Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

Isı ile sıcaklık çoğu zaman aynı kavramlar zannedilir. Bundan dolayı da ısı ve sıcaklık arasındaki farklar pek bilinmez. Bu yanlışın kaynağı aslında çocukluktan beri ısı ve sıcaklığı birbirinin yerine çok kez kullanmamızdır. Isı ile sıcaklık arasındaki farklar neler tam olarak anlamamız için öncelikle tanımlarına bakmamız lazım.

Sıcaklık Nedir?

Maddeler taneciklerden oluşur. Bir maddeyi meydana getiren taneciklerin, ortalama kinetik enerjilerine sıcaklık denir.

Isı Nedir?

Sıcaklık değerleri birbirinden farklı olan iki madde arasında alınıp verilen enerjiye ısı denir.

Tanımdan da anlayabileceğiniz üzere ısı ve sıcaklık arasındaki fark bir hayli fazladır.

Gelin ısı ile sıcaklık arasındaki farklar nelermiş maddeler halinde bakalım.

Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

  • Isı bir enerji biçimidir. Sıcaklık ise bir ölçüm değeridir.
  • Isının birimi enerjinin de birim olan Joule’dür. Kalori’de(cal) ısının birimi olarak kullanılabilinir.
  • Sıcaklığın birden çok birimi vardır. Celsius en bilinenidir.
  • Madde miktarı ısıyı etkiler. Sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir.
  • Sıcaklık değerleri birbirinden farklı iki madde temas ettirildiğinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Yani sıcaklık alışverişi tabiri yanlıştır, ısı alışverişi doğrudur.
  • Maddeler arasında ısı farkı olması, ısı akışına neden olmaz. Sıcaklık farkı varsa, ısı alışverişi gerçekleşir.
  • Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanırız. Sıcaklık ise termometre ile ölçülür.
  • Isısı artan her maddenin sıcaklığı artmaz. Fakat sıcaklığı artan her madde ısı almıştır.

Isı ve sıcaklık arasındaki farkı daha iyi anlamanız için bir örnek ile açıklamak istiyorum. Sıcaklığı 100 derece olan bir toplu iğne ile sıcaklığı yine 100 derece olan bir demir tavayı düşünün. Bu iki eşyayı da sırayla baştan aşağıya kadar soğuk su dolu bir kovaya daldırsak hangisi sizce kovayı daha çok ısıtır? Tabii ki tava. Çünkü tavanın kütlesi daha büyüktür. Dolayısıyla ortama daha çok ısı verir.

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar kısaca bu şekildedir. Isı ve sıcaklık farkını anladığımıza göre gelin bir de ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Tavsiye Yazı: Genleşme Nedir? Genleşme Örnekleri

Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

Isı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Q= Alınan ya da verilen ısı miktarı, m= Kütle, c= Maddenin öz ısısı, Δt = Sıcaklık farkı.

Q=m.c. Δt formülü ile hesaplanır. Dolayısıyla sıcaklık farkı arttıkça, alınan veya verilen ısı miktarı da artar. Maddeler arasındaki ısı alışverişi sıcaklık farkı dengelenene kadar devam eder.

Bu yazımda ısı ve sıcaklık arasındaki farklar ve ilişkiden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Aklınızdaki soruları yorum kısmından yazabilirsiniz.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir