Çatı Nedir? Çatı Tipleri Nelerdir? Çatı Eğimi Hesaplama

Bu yazımda sizlere inşaat mühendisliğinde önem arz eden konulardan biri olan çatılar hakkında bilgi vereceğim. Çatı nedir? Çatı eğimi nasıl hesaplanır? çatı tipleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarını detaylıca anlatacağım.

Çatı Nedir?

Yapılan yapının dış cepheden gelecek rüzgar, yağmur, kar veya dolu gibi etkenlerden koruyan elemana çatı denilmektedir. Çatılar genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılır. Günlük hayatımızda gördüğümüz pek çok yapıda; konut, hastane, okul, fabrika gibi, çatı bulunur.

Çatının ana görevi yapıya gelen rüzgar ve kar yükünü emniyetli şekillerde taşımak, yağmur ve eriyen kar sularını oluklar ile en kısa yoldan çatıdan uzaklaştırarak güvenliği sağlamaktır.

Eğimlerine Göre Çatı Tipleri

Çatılar eğilim şekillerine göre 3 gruba ayrılırlar;

 1. Düz(Teras) Çatılar
 2. Orta(Normal) Eğimli Çatılar
 3. Dik Eğimli Çatılar
Çatı Eğim Modelleri

Düz (Teras) Çatı: Eğim Açısı 0°- 5° ­­olan çatı modelidir. Bazı kaynaklarda az eğimli çatı olarak da geçebiliyor.

Orta (Normal) Eğimli Çatı: Eğim açısı 5°- 40° olan çatı modelidir.

Dik Çatı: Eğim açısı ≥ 40° olan çatı modelidir.

Tavsiye Yazı: Tuğla Çeşitleri Nelerdir?

Çatı Eğimi Nasıl Hesaplanır?

Çatı eğimi; düşey dik kenarın, yatay dik kenara oranıyla hesaplanmaktadır. Sonucu 100 ile çarparak % eğimini buluruz

Çatı Tipleri Nelerdir

 • Sundurma Çatı
 • Beşik Çatı
 • Kırma Çatı
 • Mansard Çatı
 • Kule Çatı
 • Fenerli Çatı
 • Şet Çatı
 • Kombine Çatı
Çatı Şekilleri

Sundurma Çatı: Yapımı kolay ve ucuz maliyetli olan sundurma çatılar; kömürlük , garaj, bahçıvan kulübesi gibi küçük açıklık bulunan yerlerde uygulanır. Tek yüzeyli çatı olarak da bilinir. Günümüzde tek bina çatısı olarak yapılsa da başka binaya dayanmış olarak da yapılmaktadır.

Beşik Çatı: İki yönlü ve her iki yüzü birbirine mahya ile bağlı , ön ve arka duvarları ”Kalkan Duvar” ile kapatılan çatı türüne beşik çatı denir. Çift yüzeyli çatı olarak da bildiğimi beşik çatı, planı dikdörtgen şeklinde olan yapılarda kullanılır.

Kırma Çatı: Kırma çatılar en yaygın kullanılan çatı türüdür. Çok yüzeyli çatı olarak da bilinir. Basit ve birleşik olmak üzere iki tipi vardır. Yüzey eğilimi dört yönde eşittir. Yüzeyleri birbirine düz, düşük, eğik ve dere mahyaları ile bağlanır.

Mansard Çatı: Beşik ya da Kırma çatı biçiminin iki ayrı eğimde uygulanması ile oluşan çatıdır.Asıl amacı çatıda kullanılması için alan yaratmaktır. Evlerde ve çiftlik depolarında daha çok rastlarız.

Kule Çatı: Küçük ölçekli kare veya daire planlı yerlerin çatı tipinde daha çok görürüz. Eğimi diktir ve dört taraftaki çatı yüzeyleri en tepe noktada birleşir.

Fenerli Çatı: Sundurma ve beşik çatının birleştirilmesi ile uygulanan çatı türüdür.

Şet Çatı: Beşik çatının yan yana daha çok güneş ışığından yararlanmak amacıyla dizilmesi ve birbiri ile 90° açı yapacak şekilde dizilmesiyle oluşur. Güneş ışığından yararlanmak için çatıya pencere eklenmelidir.

Kombine Çatı: Sundurma çatının yüzeyini kademeli olarak uygularsak elde edeceğimiz çatı şeklidir. Güneşten en fazla yararlanmak için yapılan çatıdır. Çatıyı çok yüksek seviyede tutmamak için yapılır. Genellikle sera, fabrika, iş yeri gibi yerlerde kullanılır.

Bu yazımda çatı nedir, çatı tipleri nelerdir, çatı eğimi nasıl hesaplanır? Sorularına cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir