Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı Yapacak

Milli savunma bakanlığı, KPSS’ye girmiş olması şartıyla memur alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS’ye girmiş olmaları yeterli. Milli savunma bakanlığı memur alımı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli savunma bakanlığı aralarında mühendisliğin de bulunduğu çeşitli kadrolarda 165 memur alacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde : Memur,mühendis,hizmet sorumlusu,VHKİ,Hukuk Uzmanı,Teknisyen,İş güvenliği uzmanı,Psikolog,Aşçı,Gemi Adamı Öğretmeni,Hademe,Hizmerli,Berber,Psikolog gibi çok çeşitli kadrolarda memur alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Koşulları

Milli Savunma Bakanlığı memuriyet başvuruları 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam ediyor. Başvurular sadece https://personeltemin.msb.gov.tr   adresi üzerinden yapılacak. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Aşağıda belirtilen milli savunma bakanlığı memur alımı başvuru koşulları, yazının sonunda paylaştığım Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı başvuru kitapçığından alınmıştır.

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)
(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
(7) 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca devlette mühendisler ne kadar maaş alır? Öğrenmek istiyorsanız devlette mühendis maaşları adlı yazımı okumanızı öneririm.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir