Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin Mutlaka Bilmesi Gereken 30 İngilizce Terim

   Merhabalar, ben İnci. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisiyim.

   Bu yazımda sizler için metalurji ve malzeme mühendislerinin mutlaka bilmesi gereken 30 ingilizce terimi derledim.

Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin Mutlaka Bilmesi Gereken 30 Terim

 • Ore: (Cevher / Maden) İçinde eser miktarda mineral taşıyan parça yığın, bir madenin özü olarak ifade edebileceğimiz terimdir. 
 • Alloy: (Alaşım) Bir metalin, belli oranlar içinde, farklı tür metal veya metallerle ergime yoluyla birleşmesiyle oluşan yeni metal bileşiklerdir.
 • Brittle: (Kırılganlık) Maddenin kırılmaya dayanıklılığını bu terim ile ifade ederiz.
 • Strength: (Mukavemet / Dayanıklılık) Bir maddenin dayanıklılığını veya herhangi bir koşula gösterdiği direnci ifade ettiğimiz terimdir.
 • Furnace: (Ocak / Fırın) Endüstriyel alanda, eritme ve pişirme işlerinde kullanılan ocaklardır. 
 • Mould: (Kalıp) Metallere istenilen biçimi vermek için kullanılan, ergitilmiş metalin içine döküldüğü oyuk nesnedir. Metal, kum gibi çeşitli maddelerden yapılır.
 • Casting: (Döküm) Sıvı ham maddenin kalıba dökülmesiyle, maddeye istenilen formun verilmesini sağlayan işlemdir.
 • Ductility: (Süneklik) Malzemenin bir kuvvet uygulandığında kopmaksızın kalıcı şekil değiştirme yeteneğidir.
 • Toughness: (Tokluk) Malzemenin darbe direncinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin darbe ile kopmaya karşı direnci tokluk olarak bilinir.
 • Corrosion: (Korozyon) Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir.
 • Compocasting: (Basınçlı Döküm) Kompozit madde oluşturmak için yüksek basınçlarda bir alaşımın hamurumsu karışımı ve dolgu malzemesini bir kalıba enjekte etme işlemidir.
 • Quenching: (Su Verme) Sertleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, metalin/alaşımın kritik soğutma hızından daha hızlı soğutulması için su verilmesi işlemidir. 
 • Stiffness: (Bükülmezlik / Rijitlik) Malzemede oluşturulan elastik şekil değişikliğinin (deformasyonun) bir nitel ölçüsüdür. Bükülmezliği iyi olan bir malzeme yüksek elastikiyet modülüne sahiptir.
 • Tensile: (Gerilebilirlik) Maddenin gerilebilirliğini ifade eden terimdir.
 • Conductor: (İletken) Maddenin elektrik iletkenliği ifade ettiğimiz terimdir.
 • Elasticity: (Esneklik) Maddenin esneme yeteneğini ifade eder.
 • Fracture: (Kırılma) Malzemenin bir yük altında dayanamayacağı noktaya gelip kopma olayıdır.
 • Deformation: (Deformasyon) Çeşitli iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile bir cismin orijinal şeklinden başkalaşmaya uğramasına deformasyon denir.
 • Stress: (Gerilme / Baskı)  Bir alana bölünen kuvvetin bir bölümü olarak ifade edilir.
 • Remanence: (Kalıcılık) Bir malzeme manyetik alan etkisinden uzaklaştırıldıktan sonra kutup çiftlerinin kalıcı olarak hizaya gelmesinden dolayı malzemedeki kalıcı kutuplaşma ve manyetikleşmedir.
 • Surfacing: (Kaplama) Bir maddeyi dış etkilerden korumak için yüzeyine uygulanan işlemdir. Bu işlemde maddenin yüzeyi koruyucu kimyasallarla veya başka bir malzeme ile kaplanır.
 • Composite: (Kompozit) Alışılmamış özellikler elde edilecek şekilde metal, seramik veya polimerlerin karışımından oluşan malzeme grubudur.
 • Hardening: (Katılaştırma) Bu işlem, bir malzemenin sertliğini, kritik bir sıcaklığın üzerinde ısıtarak ve moleküler dönüşümün gerçekleşmesi için yeterince orada tutmasıyla arttırır. Mikro yapı dönüşümünde kilitlenebilecek kadar hızlı bir şekilde soğutulursa, malzeme daha yüksek bir sertlik seviyesi geliştirir.
 • Tempering: (Temperleme) Martensitin denge fazlarına dönüşümüne başlamasını sağlamak için martensitin sertliğini düşürmede kullanılan, bir düşük sıcaklık ısıl işlemidir.
 • Martensite: (Martenzit) Difüzyonsuz atermal bir dönüşümle, çeliklerde veya diğer malzemelerde oluşan, dengesiz (kararsız) bir fazdır.
 • Dislocation: (Dislokasyon) Bir kristal malzeme kafesinde çizgi hatasıdır. Dislokasyonların hareketi malzemenin nasıl şekil değiştirdiğini açıklamaya yardım eder. Dislokasyon hareketinin engellenmesi malzemelerin nasıl mukavemetlendirildiğini açıklar.
 • Permittivity: (Geçirgenlik) Bir malzeme içerisinde malzemenin kutuplaşma ve bir yükü depo etme yeteneğidir.
 • Sensivity: (Hassasiyet) Özellikle bir radyografik düzenekle bir malzemede tespit edilebilen bir çatlağın minimum boyutunun ölçüsüdür.
 • Carburizing: (Karbürleme) Bir çeliğe karbonun difüz ettirilmesiyle gerçekleştirilen bir grup yüzey sertleştirme tekniğidir. Azotun katıldığı bazı ilgili işlemler, karbon itrürleme, siyanürleme, ve nitrürlemeyi içerir.
 • Segregation: (Segregasyon) Katılaşma sırasında difüzyon için genellikle kısıtlı zamanın neden olduğu dengesiz (kararsız) kompozisyon farklılığının varlığıdır.

   Bölümü ingilizce okumayı düşünüyorsanız bu terimleri bilmek işinizi çok kolaylaştıracak. Bunların yanı sıra elementlerin ve alaşımların ingilizcelerini de mutlaka öğrenin. (Dilerseniz sizler için element ve alaşımları da ingilizce olarak derleyebilirim. Yorum kısmına yazmanız yeterli.)

   Son olarak şunu da eklemek istiyorum; metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü ağırlıklı olarak kimya türevi dersler içerdiği için, kimya terimlerini bilmek de oldukça önemli. Kullandığınız formüllerdeki sembollerin hangi terime karşılık geldiğini (ingilizcesini) öğrenmeniz bile hayati derecede önemli.

   Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.

4 Comments
 1. Avatar
  • Avatar
 2. Avatar
  • Avatar
 3. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir