Yöneylem Araştırması Nedir ?

yöneylem araştırması nedir

Yöneylem araştırması nedir? Yöneylem araştırması ne zaman ortaya çıkmıştır? Endüstri mühendisliğinin temel dersi olan yöneylem araştırmasının detayları yazımızda…

Yöneylem Araştırması Nedir?

Yöneylem araştırması : Kıt kaynakların, belli sınırlamaların olduğu durumda, belirlediğimiz amaç doğrultusunda elimizdeki kaynaklarla en uygun çözümü bulabilmemizi sağlayacak yöntemlere denir.

Yöneylem Araştırması Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra ülkelerde üretim hacimlerinin büyümesi, yapılan organizasyonların artması etrafta kaos oluşturmaya başlamıştı. Büyüme yaşandığı için kaynaklar yetersiz gelmeye başlamıştı. Bu karmaşaya çözüm aranırken, farklı bilimlere yönelmeler oldu.  Ardından 2. Dünya savaşında, İngiltere, savaş teçhizatının gemilere yükleme ve indirme süresini kısaltmak amacıyla yöneylem araştırması konusunda da çalışmalarda bulunmuştu.

Türkiye’de ilk yöneylem çalışmasını ise Türk Silahlı Kuvvetleri yapmıştır.

Yöneylem Araştırmasının Amacı Nedir?

Çok sayıda teknik ve bilimsel yaklaşımı içeren Yöneylem Araştırması genellikle kıt kaynakların paylaşımının söz konusu olduğu sistemlerin en iyi şekilde tasarlanması ve işletilmesine yönelik karar problemlerine bilimsel yaklaşımın uygulanmasını amaçlamaktadır.

Yöneylem araştırmalarının sağlamak istediği en önemli yarar, tüm bir organizasyon için imkanlar dahilindeki en iyi sonuç verecek kararları bulmaktır. Örnek vermek gerekirse, yöneylem araştırmaları aşağıdaki problemlere ve benzerlerine çözüm arar.

Tavsiye Yazı : Ergonomi Nedir?

Yöneylem Araştırması Örnekleri

1- Bir süpermarkette kaç tane kasiyer çalışmalıdır ki, hem müşteriler çok fazla beklemek zorunda kalmasın, ancak personel giderleri de makul ölçüler içinde kalsın.

2- Yeni kurulacak bir hastane şehrin hangi noktasına yapılmalıdır ki, en fazla insanın en kısa sürede yararlanması sağlansın?

Bu örnekler doğaldır ki çok sayıda çoğaltılabilir. Ancak genel olarak gözlenen durum, yöneylem araştırmalarının imkanlar dahilinde en iyi sonucu almak için kullanılan bir yöntem olduğudur.

Yöneylem Araştırmasının Önemi

Endüstri Mühendisliği bölümünde ana ders olarak okutulan yöneylem araştırması firmalara maksimum kar/ minimum maliyet oluşturacak şekilde uygulanır. Belirlenen çözümün firma açısından minimum maliyeti ya da maksimum karı sağlaması istenir. Dolayısı ile firmalar açısından yöneylem araştırmasını uygulamak büyük önem taşır.

Eğer yöneylem araştırması teknikleri başarılı şekilde kullanılırsa, değişim fırsatları ve ortaya çıkan problemler ihtiyaç duyulan zamanda belirlenebilir. Ayrıca problemlerin doğru, ekonomik, güvenilir ve esnek çözümleri elde edilebilir. Bunun nedeni de, yöneylem araştırmalarının daha iyi karar vermede ileri analitik yöntemleri uygulamasıdır. Bir bakıma yöneylem araştırmalarının en büyük yararı, değişen koşullar içerisinde örgütün tümünü içeren en iyi sonuçlara götüren kararı belirlemesidir.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir