Escherichia Coli Nedir? Koli Basili Nedir? Escherichia Coli Belirtileri

 

Escherichia Coli Nedir?

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz ya da tahmin ettiğiniz gibi enfeksiyonların bulaşmasında birçok etken rol oynar ancak salgınların çıkmasında ve yayılmasında doğal çevre ve özellikle su büyük önem taşır. Hijyenik koşullara sahip suyun sağlanması sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler ile doğrudan bağlantılıdır. Alt yapının olmaması ya da yetersizliği söz konusu olduğunda patojen mikroorganizmaların sulara karışması ve bu suların içme suyu olarak kullanılması da enfeksiyonların çıkmasına sebep olur.

 

Escherichia Coli Nedir?

Bu tehlikeli mikroorganizmalardan biri de  memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan ve aslında faydalı bakteri türlerinden biri olan Escherichia Coli‘dir. Normalde bağırsakta yaşadığı için, çevresel sularda E.coli varlığı fekal kirliliğin (dışkı kirlenmesinin) bir belirtisidir.

Escherichia Coli, pediyatrist ve bakteriyolog olan Theodor von Escherich tarafından bebek dışkılarında keşfedilmiştir ve adını ondan alır. Aynı zamanda coli, ‘kalın bağırsaktan’ demektir. Canlılar arasında hakkında en fazla şey bilinen mikroorganizma olduğu söylenebilir. Genetik incelemeler sonucu tam gen haritası çıkarışmış, hakkında hemen hemen her şey bilim tarafından keşfedilen ve bilimsel çalışmalarda örnek olarak kullanılan bir bakteridir. Biyolojik sınıflandırmada bağırsaklarda yaşayan bakterilerden oluşan, enterik bakteriler ailesinde yer alır. Bakteri çubuk şeklinde olup, boyutları 1-2 mikrometre uzunluğunda ve 0,1-0,5 mikrometre çapındadır. Gram negatif bir bakteri olduğundan endospor oluşturmaz, pastörizasyon veya kaynatma ile ölür. Memeli hayvanların bağırsaklarında büyümeye adapte olmuş olduğu için en iyi vücut sıcaklığında çoğalır.

Escherichia Coli Nedir?

Aslında E.coli bakterisinin bağırsak içerisinde yüksek sayıda bulunması son derece yararlı bir durumdur. Çünkü bu bakteri, bağırsak içerisinde oluşan birçok zararlı bakteriye karşı savaş açar ve bunların insan vücudunda çoğalmasını engeller. Bu şekilde bağırsak sistemini sürekli olarak dengede tutar. Bunun dışında E.coli bakterisi vücutta selülozun parçalanmasına ve K vitamininin absorbsiyonuna katkıda bulunmaktadır.

Bu bakteri türü bağırsak içerisindeyken her ne kadar faydalı olsa bile bağırsaktan çıkarak başka bir bölgeye, su ortamına ulaştığında bir hastalık bakterisinden farksız olur. Özellikle ilk olarak 1982 yılında saptanan E.coli O157:H7 formu en zararlısıdır ve rotoksin adı verilen çok kuvvetli bir zehir salgılar. Bu zehir insan böbreğinde, beyninde ve bağırsağında bulunan alıcı hücreler ile bağlanarak bu hücreleri öldürür. E.coli O157:H7 genellikle sığırların mide-bağırsak kanalında bulunan mutant bir bakteri türüdür.

Escherichia Coli Nedir?

E.coli ile en fazla kontamine olan etler genellikle hamburger etleridir. Çünkü satın alınan hamburgerin eti belki 100 farklı sığırın etinin karması olabilir ve bu kullanılan etler de tahmin edileceği üzere en iyi kalite etler değildir. Genellikle artık süt vermeyen ve yaşlı hayvanların etidir. Bu hayvanların birinin eti dahi E.coli taşısa, kullanılan diğer tüm hayvanların etleri de proses esnasında bu etle karışarak kontamine olur ve böyle büyük hacimli üretimlerde, kalite kontrol aşamaları her ne kadar sıkı olsa bile gözdenkaçma riski bulunmaktadır.

E.coli bakterisinin bulaşması durumunda meydana gelen belirtiler:

➧ Karın krampları,
➧ Sürekli ve kanlı ishal,
➧ Hafif ateş,
➧ Aşırı yorgunluk,
➧ İştahsızlık,
➧ Sürekli mide bulantısı

Bu belirtilerin birkaçının kişide görülmesi durumunda E.coli bakterisi bulaştığını düşünebiliriz. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonuna da sebep olmaktadır.

Escherichia Coli Nedir?

Bunların yanı sıra E.coli varlığı genelde kaynak sularının insan veya hayvan dışkısı ile kirlendiğini gösterir ki bu sular aynı zamanda diğer bakterileri, virüsleri ve hastalık yapıcı farklı mikroorganizmaları içermektedir. Kaynak sularında oluşan bu kirlilik dışarıdan fark edilemez; yani fekal kirleticiler suyun tadında veya görüntüsünde herhangi bir değişiklik meydana getirmezler. İçme suyunda E.coli tespit edilmesi durumunda hemen kaynağının araştırılması gerekir. Yani E.coli deniz-su kirliliği belirtisidir.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ belgesinde çeşitli su türlerine ait mikrobiyolojik ve kimyasal değerler verilmiştir. Bunlardan içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik değeri E.coli için 0 cfu/100 mL’dir.


  Bağırsaklarda kaldığı ve mutasyona uğramadığı sürece pek fazla zararı olmayan E.coli’nin meydana gelebilecek zararlarından korunmak için ise hazırlayıcı faktörler ortadan kaldırılmalı ve gerekli hijyen sağlanmalıdır. Yavrulara kolostrum (memeli canlıların, doğumdan sonra yeni doğan yavrularına verdikleri sütten önceki sıvı) mutlaka verilmeli, etkileri sınırlı da olsa gebe hayvanlara aşı uygulamaları tam yapılmalıdır.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir