Organik Tarım Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

 

Organik Tarım Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Merhabalar sevgili Taze Mühendis okurları. Son günlerde ülkemizde ve diğer bazı ülkelerdeki döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler benim açımdan ülkemizin yerli üretime ve tarıma daha çok önem vermesi, hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı diyebilirim. Buğday, mısır, pamuk gibi birçok ürünü ithal eden bir Türkiye yerine kendi tarım sistemini geliştirip ihracatta önemli yol kateden bir Türkiye görmek eminim hepimizi onure edecektir.
Bununla ilgili olarak bu yazımın konusunu kaliteli ürün eldesini sağlayan, toprak dostu olan organik tarım olarak seçtim.

Organik tarımın farklı tanımlamaları vardır ancak bana göre en kapsamlı tanım olarak organik tarım; kimyasal gübre ve pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır.) gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın, sürdürülebilir verimliliğe dayalı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliğini ve güvenliğini esas alan; üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir.

Peki organik tarımın faydaları nelerdir?

➧Geleneksel tarım yöntemlerinden daha karlıdır.
➧Organik tarımın sentetik gübre ve zirai ilaçların kullanılmasını içermemesi nedeniyle üretim maliyetini yaklaşık olarak %25-30 oranında düşürür.
➧Bu tarım yöntemi hava, su, toprak açısından daha az zehirli bir ortama neden olur.
➧Toprak erozyonunu büyük ölçüde azaltarak toprağı korur.
➧Bu yöntemde toprak verimliliği uzun süre muhafaza edildiğinden, toprağın ekin yetiştirmek için daha uzun süre kullanılmasını sağlar.
➧Otlatma için bile güvenli mera alanları sağlar. Bu durum ovada yaban hayatının varlığını desteklemekte ve bu sayede ekosistem üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır.
➧Bu tür çiftçilik aynı zamanda süt endüstrisi için de faydalıdır. Organik tarım alanlarında otlayan sığırların hastalıklara daha az yatkın olduğu ve aynı zamanda daha fazla süt verdiği tespit edilmiştir.
➧Sentetik gübrelerin ve böcek ilacının bulunmaması nedeniyle yiyeceklerin orjinal besin içeriği korunmaktadır.
➧Organik tarımdan elde edilen ürünlerin tüketimi, kalp krizi, kanser vb. fiziksel rahatsızlıkların riskini en aza indirir.
➧Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması garanti edilmektedir.
➧Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden %10-20 oranında daha yüksektir.
➧Bu ürünlerin ihracatı ile ülkemizde ilave bir kapasite oluşturulmaktadır. Dolayısıyla ihraç edilen her ton daha önce ulaşılamayan tüketici kitlesine gitmektedir.
➧Özel bilgi gerektiren bu ekolojik tarım modeli aynı zamanda Ziraat Mühendisleri için yeni istihdam sahaları yaratmaktadır.

Organik tarımın dezavantajları nelerdir?➧Gün geçtikçe ülkemizde ve çevredeki ülkelerde ekolojik tarıma talep arttığından verimde meydana gelebilecek azalma nedeniyle organik tarımın kısa vadede gelişmesi zor görünmektedir.
➧Arazilerin çok küçük, parçalı ve birbirine yakın olması organik tarımı olumsuz etkilemektedir. Çünkü ekolojik üretim yapan bir işletmenin çevrede üretim yapan diğer klasik işletmelerde kullanılan kimyasallardan etkilenmemesi pek mümkün değildir.
➧Konunun yeni olması nedeniyle ürünlerin pazarlanması özellikle iç piyasa için yeni ve belirsizdir. Aynı zamanda yeterli tarımsal yayım çalışmaları ve eleman bulunmaması ekolojik tarımın diğer olumsuz yanıdır.

Organik Tarım Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Tarım konusuna girmişken hepimizin alışkın olduğu yaygın olarak uygulanan ve bilinen klasik tarımın da tanımını yapıp organik tarımla aralarındaki farklara kısaca değinelim.


Klasik (konvansiyonel) tarım; genetik olarak yapısı değiştirilmiş yüksek verimli bitki ve hayvan çeşit/ırklarının tek ürünlü tarım, tarımsal ve kimyasal girdilerin yoğun bir şekilde kullanılması ile devam ettirilen normal tarımsal uygulamadır. Sık ve yoğun toprak işlenmesi sebebiyle toprak tahribatı ve çoğu yerde aşırı ve uygun olmayan usüllerle sulama yapılmasına bağlı olarak tuzlulaşma ve sodikleşme (toprakta sodyum birikimi, çoraklaşma) problemleri ortaya çıkmaktadır.


Gel gelelim organik tarımla aralarındaki farklara:

Organik Tarım
Koordineli (düzenli) ekim nöbeti mecburidir.
– Yabancı otlar tamamen imha edilmek yerine kontrol altına alınır.
– Toprakta organik madde birikimini ve humus oluşumunu artırır.
– Toprakta yaşayan canlıların yaşam alanları düzelir.
– Tarımsal mücadele ve gübreleme maaliyetlerini minimize eder.

Konvansiyonel Tarım
– Koordineli ekim nöbeti yoktur.
– Zararlı-yabancı otlar tamamen imha edilir.
– Hızlı organik madde ve humus kaybına neden olur.
– Toprakta yaşayan canlıların yaşam alanları bozulur.
– Tarımsal mücadele ve gübreleme maaliyeti yüksektir.

Organik Tarım Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bu yazımda da elimden geldiğince sizlere organik tarımı, etkilerini, klasik tarımla farklarını aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki kalkınma simgesi olarak görülen makineleşme ve sanayileşmenin yanı sıra tarıma, organik üretime ve ekolojik dengeye verilen önem de artarak bizleri daha değerli ve yaşanılabilir yarınlara taşır.

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir