MRP Nedir?

Mrp nedir

Bir önceki neden endüstri mühendisliği yazımda “Bir endüstri mühendisi MRP nedir bilir. ” demiştim. Ama bu MRP Nedir? Bu yazımda biraz da buna değinmek istedim .
Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, zamanlama ve envanter kontrol sistemidir. Çoğu MRP sistemi yazılım tabanlıdır, ancak MRP’yi elle de yapmak mümkündür. MRP sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek değişikliklerde planların yeniden düzenlenmesini sağlamaktır.
Bir MRP sisteminin temel işlevleri şunlardır: stok kontrolü, malzeme faturası işlenmesi ve temel zaman çizelgesi. MRP, kuruluşların düşük envanter seviyelerini korumasına yardımcı olur. Üretim, satın alma ve teslim etme faaliyetlerini planlamakta kullanılır.
MRP sistemi üç amacı aynı anda bulmayı amaçlamaktadır:

1- Envanter yatırımını minimize etmek.

2- Üretimin sisteminin prodüktivitesini yükseltmek.

3- Müşteri hizmetini düzenlemek ve geliştirmek.

MRP, hem dış tedarikçilerden hem de daha karmaşık öğelerin bileşenleri olan dahili olarak üretilen alt montajlara satılan ürünlere uygulanabilir.

MRP Sisteminin Kullanıldığı Sektörler

MRP sayesinde malzeme ve kapasite kontrolü önceden yapılmış olur. Malzeme ihtiyaçları planlaması sisteminin kullanım alanı çok geniş olmakla beraber en çok ihtiyaç duyulan ve tercih edilen sektörler şunlardır:
•    İlaç sektöründe,
•    Yiyecek ve gıda sektöründe,
•    Tekstil sektöründe,
•    Kimya sektöründe,
•    Otomotiv sektöründe,
•    Elektronik sektöründe vb.
MRP Yöntemi malzemeleri kendilerine duyulan talebin bağımsız talep ve bağımlı talep şeklinde ikiye ayırır. Bu ayrım MRP Yönteminin temelini oluşturur.
•Bağımsız talep, işletme dışı alıcılar tarafından, son ürüne yapılan taleptir.
•Bağımlı talep, son üründen geriye doğru giderek, yarı işlenmiş ürünler, hammaddeler gibi başka bir ürünün talebine bağlı olarak ortaya çıkan taleptir. İhtiyaç duyulan ürün miktarı,  nihai ürünün üretim miktarına bağlıdır.
MRP şu sorulara cevap arar:
•Hangi üründen, ne kadar üretelim?
•Planladığımız ürünleri, üretmek için gereken hammaddeler, yardımcı malzemeler, yarı mamuller nelerdir?
•Her bir malzeme türünden ne kadar stok var?
•Eksik malzemeler ne şekilde karşılanacak?
•Ne zaman ihtiyacım var?
MRP ‘nin Kısa Tarihi
Joseph Orlicky, 1964 yılında malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) geliştirdi. MRP’yi kullanan ilk şirket, 1964’te Black & Decker, proje lideri olarak Dick Alban’dı. Orlicky’nin 1975’teki Malzeme İhtiyaç Planlaması kitabında, Üretim ve Envanter Yönetimi’nde Yaşamın Yeni Yolu alt başlığı bulunmaktadır. 1975 yılına gelindiğinde, MRP 700 şirkette hayata geçirildi. Bu sayı 1981’e kadar yaklaşık 8000’e yükselmiştir.

Envanter : Envanter, sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir