Yalın Üretim Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Yalın Üretimin Tanımı

 

Yalın Üretim Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Yalın Üretimin Tanımı

Yazıma Endüstiri mühensiliğinin temeli niteliğinde olan yalın üretimin tarihte nasıl oluştuğundan kısaca bahsederek başlamak istiyorum.

Yalın üretim nasıl ortaya çıktı?

Frederick Taylor’un Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ve Standart İş kavramını sanayiye kazandırmasından sonra üretim süreçlerini gerçek anlamda entegre ederek uygulayan ilk kişi Henry Ford’dur. Henry Ford 1910’lardan başlayarak, insan, makine, süreç, takım ve çıktı gibi üretimi kapsayan bütün bileşenleri bir noktada toplayan ve bunları sürekli akış mantığı ile birleştiren bir üretim yöntemi üzerinde çalışmıştır. Özellikle, bir mezbahada etlerin konveyörlere asılarak ilerlemesinden esinlenerek geliştirdiği yürüyen montaj hattı yöntemi üretimde gerçek bir devrim niteliği taşıyordu.Geliştirdiği bu yöntem bir noktada tıkanıyordu, tek tip üretim yapabiliyordu. 2. Dünya Savaşından sonra Japon mühendisler Amerikan üretim sistemlerini incelemeye başladılar. Öncelikle Ford’un çalışanlarına saygı konusunda hata yaptığını ve üretimde işçi kaynaklı sorunlar olduğunu farkettiler.Bu gözlemlerden sonra küçük partiler halinde ürretim yapacak ve süreleri azaltacak sistemleri geliştirdiler.Bu da stokların azalmasına ve sürekli akışın uygulanmasını sağlamıştı. Toyota’nın sisteminde odak, bir makine ve onun kullanımı değil, ürünün akışı ve genel proses idi.

Gereken adetleri üretecek boyut ve kapasitede doğru makineler, kaliteyi garanti altına alan hata önleme (poka, yoke) sistemleri, makineleri üretim sırasına göre doğru yerleştirmek, kısa ayar ve tip değişim zamanları, küçük parti adetleri, her bir üretim adımının kendinden bir sonraki adımın ihtiyacına göre üretim yapması (çekme sistemi, kanban), topyekün planlı bakım yöntemleri gibi yeni ve inovatif yaklaşımlarla düşük stoklu, yüksek çeşitte, en az maliyetle, kaliteli ve hızlı üretim yapmak mümkün hale gelmişti.

Toyoto’da çıkan yalın üretim onu dünyanın en büyük otomotiv fabrikası haline getirmişti.Türkiye’de bu düşünce sistemi 1990’ lardan sonra uygulanmaya başlamıştır. Özellikle otomotiv sektöründe yalın üretim yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sakarya’da kurulu olan Toyota Otomobil Fabrikası’nda çalışan işçiler Japonya’ daki Toyota işçilerinin verimliliğini yakalamış olup son birkaç yıldır kalite alanında birinci seçilmektedirler. Ayrıca Ford, Renault, Bosch, Tofaş yalın yaklaşımı uygulayan büyük firmalardır.

 

Yalın Üretimin Tanımı?

Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine tamamen aynı olarak cevap verecek şekilde ve tüm üretim etkenlerini en esnek biçimde gerçekleştirip, potansiyellerinin tümünden yararlanılarak gerçekleştirilen bir üretim biçimidir. Aynı zamanda şu şekilde de tanımlanabilir; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği ideal bir üretim sistemidir.

Yalın Üretimin Ana Prensipleri

1-Değerin Tanımlanması

Yalın düşüncede her faaliyet değer kavramına göre değerlendirilir. Değer, müşteri tarafından tanımlanır. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israftır.

2-Değer Akış Analizi

Yalın düşüncede ikinci adım değer akışının analiz edilmesidir. Sürecin tüm adımları hammaddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Böylece süreçte yer alan israflar ortaya çıkartılır.

3-Sürekli Akış

Müşterinin tanımladığı değeri, istenen kalitede ve zamanda, en ucuza üretmek için tanımlanan israfların elemine edilerek kesintisiz akışın sağlanmasıdır.

4-Çekme Sistemi

Bu aşama, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

5-Mükemmellik Arayışı

Sistem sürekli iyileştirilerek mükemmel bir yapıya kavuşması hedeflenir.Sürekli FMA ve KAIZEN açılır.

Umarım bu bilgiler meslektaşlarıma yardımcı olmuştur.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir