İş Sağlığı ve Güvenliğinin Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Gelişimi

Merhaba güzel sitemizin güzel okurları. Uzun zaman oldu yazmayalı bu konuda hepinizden çok özür dilerim. Uzun zaman yazmamanın sonucunda en önemli konu olan iş güvenliğiyle dönüş yapayım dedim. Başlıktan da anladığınız gibi ISG’nin gelişimi ve Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl olduğuna bu yazımda deyineceğim.

Ülkemizde çalışan insanları koruma hareketleri geçmişe dayanmaktadır. 1865 yılında gerçekleşen Dilaver Paşa Nizamnamesi ve akabinde gerçekleşen (1869 yılında) Maadin Nizamnamesi ile başlamıştır. Dilaver Paşa Nizamnamesinde, işçilerin dinlenme ve tatil zamanları, barınma yerleri, çalışma saatleri ve onların sağlıkları ile ilgiler konular yer almıştır.
1869 yılında çıkartılan “Maadin Nizamnamesi” de yer alan maddelerde bu alandadır. Kömür madeni iş kolunda, zorunlu çalışmayı kaldırmış. Çalışanlara ekonomik yönden ziyade insani yönlerden de değer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
TBMM’nin kurulduğu tarihten itibaren i sağlığı ve güvenliği olgusu
gündeme getirilmiş ve değişik yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun, 10 Eylül 1921 tarihinde çıkartılmıştır. (Sakarya Savaşı Dönemi) 8 Haziran 1936 tarihinde çıkartılan 3008 sayılı İş Kanunu içerisinde de, temel iş sağlığı ve güvenliği hükümleri yer almaktadır.
Batıda, sanayileşmenin sürdürüldüğü 1970-80-90lı yıllarda ise, 1475 sayılı İş Kanunu ve bu çevrede çıkartılan Tüzük ve Yönetmelikler, bu alandaki gereksinimleri bir nebze de olsa cevap vermiştir. Ancak 20.yy sonlanması ve 21.yy başlamasıyla beraber sanayide baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve değiştiği gerçeği ortaya çıkmıştır.
Avrupa Birliği’nin, Aralık-1999 zirvesinde, Türkiye’ye adaylık statüsünün tanınmasıyla birlikte, 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanunun belli maddeleri dışında kalanı 1475 sayılı İş Kanunundan aktarılmıştır. Ancak, 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkartılması gereken yönetmelikler, AB’nin 89/391/EEC sayılı çerçeve direktifine ve diğer direktiflere göre uyumlaştıtılmıştır ve 2003-04 yılları içerisinde yayımlanmıştır. Sonuç olarak ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı modern hükümlerle donatılmış durumdadır. Ancak uygulama da istenilen yerde değiliz. Bunun en büyük nedeni ise işçilerle kurduğumuz fazla samimiyet olduğu düşünülmektedir.

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir