Endüstri Mühendisinin Sürekli Duyduğu 9 Temel Kavram

KAİZEN
(Sürekli Gelişme)

KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı
başına en önemli kavramdır ve Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarıdır.
KAİZEN iyileştirme demektir.
Bir iş yerinde uygulandığında, KAİZEN
yöneticiler ve işçiler dahil olmak üzere herkesi içeren sürekli
iyileştirmelerdir. Kaliteyi neyin oluşturduğu konusunda çok az görüş birliği
vardır. En geniş anlamda iyileştirilebilecek her şey kalitedir. “Kalite”den
bahsedildiğinde bunu ürün kalitesi olarak değerlendirme eğilimi vardır. KAİZEN
stratejisi içinde düşünüldüğünde, en başta gelen “insan kalitesi”dir.
Bir işin üç yapıtaşı hardware (donanım),
software (uygulama kuralları) ve humanware’dir (insan). Ancak humanware yerine
oturduğunda hardware ve software’den bahsedilebilir
Başarılı bir KAİZEN stratejisi, yönetimin
görevinin standartları iyileştirmek, işçinin sorumluluğunun ise, standartları
korumak olduğunu belirtir. Japonların yönetim anlayışı “standartları korumak ve
iyileştirmek”tir.
5 S
1. SEIRI (Sınıflandırma)
2. SEITON (Düzenleme)
3. SEISO (Temizlik)
4. SEIKETSU (Standartlaştırma)
5. SHITSUKE (Eğitim)
5 Japonca kelimenin baş harflerinden oluşmuştur.sistemi iş yerini organize ve standardize eden sistematik bir yaklaşımdır. 5 S güvenliğin arttırılmasına,iyileştirilmiş iş akışının sağlanmasına,daha iyi ürün kalitesinin elde edilmesine,stok savurganlığının önlenmesine ve çalışma alanımızda kontrol ettiklerimiz hakkında verimliliğimizin artmasına yardımcı olur.
PUKÖ
Döngüsü
PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al ) döngüsü,
Deming döngüsünün bir adaptasyonudur. Deming döngüsü araştırma, tasarım, üretim
ve satış sonrasında sabit bir etkileşim ihtiyacını vurgular. PUKÖ döngüsü ise
bütün yönetim faaliyetlerinin “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” sisteminin
dikkatli uygulanmasıyla iyileştirilebileceğini öngörür.
SUKÖ DÖNGÜSÜ ( Standartlaştır, Uygula, Kontrol
et, Önlem al) PUKÖ döngüsünün sadeleştirilmiş şeklidir. Yönetim, düzenli PUKÖ uygulamasından
önce standartları belirlemelidir.
Etkinlik
İşletme ölçülerinin ekstrem ölçülerle
uyumudur.İşletmenin standartlarından aşağıda kalmaması gerekir. Etkinlik
planlanan hedeflere en az çaba ve kaynaklarla ulaşabilmektir.Bir işletmenin
etkili olması yetmez, etkin olması da istenir. Yani rakiplerinin veya dış
çevrenin sahip olduğu standartlara en az çabayla ulaşabilen işletme etkili ve
etkindir.
Üretkenlik
İşletmenin tüm olanaklarını kullanarak
gerçekleştireceği üretim miktarıdır. Örneğin; işletmenin bir aylık üretimi
işletmenin bir aylık üretkenliğidir.
Verimlilik
İşletmenin çıktılarının girdilerine oranıdır.
ISO
9000
ISO 9000 Standartlar Serisi işletmenin
koşullarına uygun bir kalite güvence sistemi geliştirmesinde ve bir başka
organizasyonun Kalite güvence Sisteminin değerlendirilmesinde esas olarak
kullanılabilecek bir modeldir.
İş
Etüdü
Verimliliği artırmak amacıyla
geliştirilmiştir,sürekli olarak ve her teknolojik düzeyde,mevcut
işlemlerin,süreçlerin ve yöntemlerin etkenliğini artırmak amacıyla kullanılan en
önemli tekniklerden biridir.
Ergonomi
İnsanın biyolojik,psikolojik özelliklerini göz
önünde bulundurarak İNSAN-MAKİNE-ÇEVRE uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını
araştıran,disiplinler arası araştırma,geliştirme çalışmaları topluluğu olarak
tanımlanabilir

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir