Tasarım Nasıl Oluşturulur? Tasarım Oluşturma Aşamaları

Tasarım Nasıl Oluşturulur? Tasarım Oluşturma Aşamaları

Hayal gücünüzü kullanarak faydalı ve doğru bir tasarımı nasıl oluşturacağınızı öğrenmek üzeresiniz… Bu yazıda sizinle tasarım ve tasarlamak nedir, iyi tasarım ölçüleri nelerdir, tasarım süreçleri nelerdir bunları paylaşacağım.

Tasarım ve Tasarlamak Nedir?

Tasarlamak, bir ürünün ya da düşüncenin nasıl gerçekleşebileceğini zihinde hazırlama eylemidir. Tasarlama eylemi sonucunda belirlenen ürünün ya da düşüncenin gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket ve bunlara benzer somut bir plan oluşturma ve geliştirme süreçlerinin tümüne tasarım denir.
Tasarım insanlığın varoluşu ile başlamıştır. İnsanların yaşadığı ortamda her olay her varlık tasarım için konu haline gelebilir. Günümüzde de teknolojinin gelişmesi ve insanların ihtiyaçlarının çoğalması dâhilinde tasarımın birçok farklı alanı ortaya çıkmıştır. Tasarım hemen hemen her alanda söz sahibidir. Sahne ve set tasarımı, ses tasarımı, peyzaj tasarımı, mimari tasarım, kentsel tasarım, grafik tasarım, web tasarımı, mobilya tasarımı, araç tasarımı, endüstriyel tasarım, moda tasarımı, aydınlatma tasarımı, ambalaj tasarımı, oyun tasarımı… Tüm bu alanlarda tasarım yapılmakla beraber yeni doğmuş ve gelişmekte olan tasarım alanları da mevcuttur.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

İyi Tasarım Oluşturmanın Ölçütleri Nelerdir?

Öncelikle tasarımınız farklı ve yenilikçi olmalıdır. Tasarımınızı oluşturduğunuz ürünün rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri bulunmalıdır. Örneğin bir sandalye tasarımı yapacaksınız. O sandalyenin şimdiye kadar üretilenlerden sandalyelerden bir farkı olmalıdır.
Tüketiciye fayda sağlamalıdır. Ürününüz öncelikle temel işlevini yerine getirebilmelidir. Karşılamayı hedeflediği ihtiyaca ve kullanıcı kitlesine uygun olmalı, fiziksel ve psikolojik konfor sağlamalıdır. Ürünün işlevi kolayca anlaşılabilmelidir. Kullanım zorluğu olmamalıdır. Ürünün kullanıcıya sağladığı fayda ve değer bazında belirlenen fiyatının tüketicinin ödeyebileceği uygun bir rakam olması gerekir. Kullanım süresinin uzun olması dikkate alınmalıdır.
Estetik görünüme sahip olmalıdır. Tasarımınız çekici bir görselliğe sahip olmalı ya da duygusal etki yaratmalıdır. Estetik niteliklerinin farklı durum ve konumlarda (açık-kapalı, arkadan- yandan, durağan-hareketli…) koruyabilmelidir. Görsel bir bütünlük içerisinde olmalıdır.
Kullanıcının sağlığına zarar vermemelidir. Olası bir kaza durumuna karşı önlemler alınmış olmalıdır. Sağlık ve güvenlik ile ilgili standartlara uygun olmalı kalite kontrolü mutlaka yapılmalıdır.

Tasarım Süreçleri Nelerdir?

Tasarım süreçlerini genel ve alternatif olarak iki şekilde maddeleyebiliriz. Biz bu yazıda alternatif tasarım süreçlerini sizinle paylaşacağız.

Genel itibari ile tasarım süreçleri
Alternatif olarak tasarım süreçleri
1
Sorunu araştırma, tanımlama ve çözümü tartışma
Zengin resim, Tasarım problemi, Tasarım özeti
2
Tasarımın genel özelliklerini belirleme
Analiz ve sentez planlama
3
Taslak tasarım önerisi geliştirme
Araştırma
4
Tasarım önerisine yönelik araştırma
Betimleme
5
Tasarım önerisi geliştirme
Fikirleri ortaya koyma
6
Yapım
Geliştirme
7
Değerlendirme ve test etme
Çözüm
8
Değişiklik önerme
Üretim
9
Pazarlanabilir hale getirme
Değerlendirme1) Zengin Resim,Tasarım Süreci,Tasarım Problemi

Zengin resim tasarım sürecinin ilk aşamasıdır. Zengin resim, tasarımı yapılacak konu sayfa ortasına yazılarak konu ile ilgili kelimelerin konu etrafına yerleştirilmesi şekilde hazırlanır. İlgili kelimelerde kendi etrafında detaylandırılabilir. Tasarım problemi ise açık bir anlatımla kolay okunabilir ve anlaşılır şekilde yazılmış, sadece çözülmek istenen problemi içeren bir paragraf boyutunda yazılmalıdır. İlk cümle de problemi belirtmeli detaylar diğer cümlelerde anlatılmalıdır.
Hazırlanacak paragraf örneği: Evimin bulunduğu caddede bazı evlere hırsız girdi. Caddemizde son zamanlarda dolaşan yabancı kişi sayısında artış olduğu fark ediliyor ve ev sahipleri evlerinin güvenliği konusunda endişe duyuyorlar. Polis, tatile gidildiğinde ya da akşam dışarı çıkıldığında ev sahiplerinin evlerinde oldukları görüntüsü vermelerini tavsiye etti. Bu durum hırsız için caydırıcı olabilir. Komşuların birbirinin evlerini takip etmeleri bir miktar güvenliği arttırmakta ise de hepsinin 24 saat gözlem yapabilmeleri mümkün değil. Çevrede pek çok yanlış alarm aktivasyonu söz konusu olduğundan polis genelde evlerden gelen alarmları dikkate almıyor.

2) Analiz,Sentez ve Planlama

Planlama bölümünde, zaman planı ve akış planı hazırlanmalıdır. Analiz bölümünde ise yapılması planlanan proje ile ilgili sorulabilecek sorular sorulur ve sentez bölümünde bu soruların cevabı belirlenir.
Tasarım emniyetli olacak mı? Hangi malzemeleri kullanabilirim? Hangi malzeme en uygundur? Ölçüleri nelerdir? Ürünün elde edilmesi ne kadar süre alacak? Çözüm için en uygun şekil nasıl olmalıdır? Ürünün fonksiyonları ne olmalıdır? Herhangi bir özel niteliği bulunacak mı? Hangi ekonomik faktörleri değerlendirmeliyim? Şu anda hangi tasarımlar mevcut? Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar geliştirilebilir mi? Ürünümü tasarlamada bana yardımcı olacak üretici ya da satıcıların adresleri? Bana tasarımda yardımcı olabilecek araştırma materyallerini nereden toplayabilirim? Ürünüm kimlere yönelik? Yaş grubu nedir? Çözümümün tasarım problemini çözmesi muhtemel mi? Üretim için hangi ekipman ve makinelere ihtiyaç duyacağım? Yapım sonucunda amaçladığım fonksiyonelliğe ulaşabilecek miyim?

3) Araştırma

Yapılan plan ve sentezleri piyasa analizi yaparak geliştirmek ve seçenekleri arttırmak, alternatif yollar bulmak için araştırma yapılır. En fazla çabanın bu kısımda gösterilmesi gerekir. Araştırma bölümü hafife alınmamalı en ince ayrıntısına bakar sorup soruşturulmalıdır. Dolayısıyla aşağıdaki hususların her biri için en az bir sayfa oluşturulması daha uygun olur.
– Proje için uygun malzemeler
– Malzemeler hangi yollarla birleştirilebilir. (bağlantı çeşitleri
– Projeye uygulanması gereken ergonomik faktörler
– Tasarım problemine göre emniyet faktörleri
– Üreticilere/satıcılara mektup
– Kütüphanede araştırma
– İnternette araştırma
– Tasarım probleminin çözümünde ilgili görünen kişiler ile görüşme (görüşmelerin kaydedilmesi)
– Anket çalışması ve sonuçların grafiklerle gösterimi
– Piyasada mevcut ürünler ile ilgili bilgi ve resim toplanması
– Piyasada mevcut ürünlerin nasıl üretildiğinin araştırılması
– Diğer ilgili alanlara ilişkin araştırma


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

4) BETİMLEME

Betimlemede, araştırmalarınızdan ne öğrendiğinizi göstermeniz gerekir. Planladığınız ve araştırmalarınız sonucunda ne gibi değişikliklerin olduğunu, size sağladığı faydaları listelemeniz gerekir. Genelde şu hususların listelenmesi önerilir:
– Kullanacağım malzemeler; sıkıştırılmış polistren, çam ve MDF olacak çünkü araştırmam açıkça bu üç kombinasyonun çözümümü iyileştireceğini gösterdi.
– Genel şekli elin ergonomisine dayalı olacak. Araştırmamın bir parçası olarak yaptığım istatistikler sonucunda elde ettiğim boyutu kullanacağım.
– Kırmızı ve maviden oluşan bir renk planı kullanacağım çünkü gerçekleştirdiğim anket sonuçları bunların en popüler renkler olduğunu gösterdi.
– Çözümüm şu fonksiyonlara sahip olacak (çözümün ne yapacağını açıkça yazın).
– Çözümüm masa üstünde duracak/ duvara monte edilecek.
– Çözüm 12-15 yaş grubu için uygun olacak çünkü araştırma sonuçlarım bu yaş grubunun en başarılı piyasa olacağını gösterdi.

5) Fikirleri Ortaya Koyma

Tasarım sürecinin en önemli ve muhtemelen en zevkli kısmına gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde betimleme üzerine maddelediklerimizi hayal gücümüzle birleştirerek ortaya koyarız. En az 4 en fazla 6 fikir üretilmeli ve açıklamalı bir şekilde not alınmalıdır. Var olan bir fikre bakılarak değiştirmeye ve geliştirme yoluna da gidilebilir fakat inovasyon esastır.
Öncelikle mevcut fikirler/ürünleri araştırın. Sorduğunuz sorulara cevap verecek şekilde fikirlerinize notlar dâhil edin. Çizimlerini basit ve açık yapın. Çizimlerinizi farklı açılardan perspektif olarak vb. çizebilirsiniz. Renk ve gölge ilave edebilirsiniz fakat bunun için çok fazla zaman harcamayın. Bazen tasarımı sade bırakmak daha iyi olabilir. Diğer kişilerin görüşlerini alın. Özellikle karalama çizimleri tasarım kâğıdına imalat resmi olarak geçirirken yetkili kişilerin yardımını almalısınız. İyi noktalara konsantre olma yerine fikrin daha iyi nasıl iyileştirilebileceğine konsantre olmalısınız. Birbirine benzer yapıda değil farklı fikirler üretmeye çalışın.

6) Geliştirme

Bu zamana kadar elde ettiğiniz tüm çalışmalarınız için geliştirme süreci oldukça önemlidir. Oluşturduğunuz fikirlerinizi ortaya koyun ve nasıl geliştirilebileceğini açıklayarak yeni hususları araştırın. Bir kâğıda en iyi fikrinizi çizin ve geliştirilebilecek ya da iyileştirilebilecek yönlerini çizimin çevresine not alın. Tüm tasarımlar geliştirilebilir.
En iyi çözüm fikrinizi seçin. Geliştirme bölümü, size fikirlerinizin geliştirilebilir ya da iyileştirilebilir olduğunu anladığınızı göstermesi gerekir. Nasıl iyileştirmeler yapılabileceğini iyi düşünün ve çevrenizden fikir alın. Sayfanın ortasına seçtiğiniz tasarım fikrini çizin ve iyileştirmeleri başlıklar olarak çevresine belirtin. 6-7 iyileştirme başlığı belirtin. Sağlık ve emniyet, masraf gibi başlıkları mutlaka koyun. Diğer hususlar şekil/renk, endüstriyel üretime uygunluk, malzemeler, devreler ve sadece sizin projenize özgün olarak uygulanabilir iyileştirmeleri (CAD/CAM, Mekanizmalar vb.) olabilir. Sayfayı notlarla kalabalık hale getirmeyin. İlave notlar ve çizimler için gelişim sayfaları oluşturun ve oraya not alın. Geliştirme bölümünde iyileştirilmesi öngörülen her alan kendi gelişim sayfasında olmalıdır. Dolayısıyla bu bölüm 6-7 sayfa uzunluğunda olacaktır.

7) Çözüm

Yapım resmidir.Yapım resmidir. Şimdiye kadar araştırılan, betimlenen ve ortaya çıkarılan fikrin geliştirildikten sonra oluşturulan imalat resmi çözümdür. Yapım resmi, üretim aşamasında herhangi bir sorun oluşturmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Açık ve net her parça için ayrı ayrı ayrı çizilmelidir.

8) Üretim

Her bir yapım aşaması için planlama kağıtları oluşturun (akış diyagramı, zaman çizelgesi ve işlem çizimleri gibi). Oluşturulan planlama kağıtları çerçevesinde yapımı gerçekleştirin.

9) Değerlendirme

Tasarımcılar tamamlanan ürün ya da prototiplerini çalışma yönünden ve tasarımın düzeltilecek ya da iyileştirilecek yönlerine ilişkin olarak değerlendirirler. Ne tasarlarsanız tasarlayın, projeniz sırasında sürekli değerlendirme yapmak çok önemlidir. Değerlendirme değişik formlarda olabilir. Öğrenciler, çalışanlar ve diğerleriyle genel tartışma, proje sırasında yürütülen anketler, sizin kendi görüşleriniz ürününüz ile ilgili düşünceleriniz.

Nihai değerlendirme yazarken dikkate alınacak hususlar:

Tasarımın geneli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangi değişiklikleri yapabilirsiniz? Tasarım için seçtiğiniz malzemelerden memnun musunuz? Renk planı beklediğiniz gibi mi? Hangi değişiklikleri yaparsınız? Projenin yapımı uzun zaman aldı mı? Üretim maliyetini değiştirebilir misiniz? Çözümünüz emniyetli mi? Daha da emniyetli olabilir mi? Yapım için kullandığınız teknikler yeterli mi yoksa daha farklı türde üretim teknikleri mi kullanırdınız? Tasarımınız doğru ölçü/şekilde mi? Tasarımınız hakkında diğer kişilerin görüşleri nelerdir? Çalışıyor mu? Hangi türde değişiklikler gerekli?

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir