Çevre Mühendisliği Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Çevre Mühendisliği Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ülkemizde uzun zamandır varlığını sürdüren ve mühendisliğin hayatımızı hatta tüm canlıların hayatını kurtaran bölümünden bahsedeceğim. Çevre mühendisliği nedir? İş imkanları nelerdir? Bu sorulardan önce çevre nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Çevre; bütün canlıların yaşamları boyunca karşılıklı olarak iletişim halinde oldukları fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel ortamdır. Yani çevre canlıların hayatta kalmaları için en az problemle karşı karşıya kalmaları gereken ortamdır. Gelelim canlıların çevre ile ilgili başlıca problemlerine…

1) Hava, su ve topraklarımızın günden güne kirlenmesi ve hatta birçoğunun kullanılamaz hale gelmesi.
2) Sanayi bölgelerinin çevre kirliliği yüzünden yaşanmaz hale gelmeleri.
3) Yerkürenin giderek ısınması.
4) Ozon tabakasının delinmesi.
5) Doğal kaynakların giderek tükenmesi
6) Doğal kaynakların hastalık yuvası haline gelmesi.Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği; yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerin canlı sağlığına ve doğanın dengesine zarar vermeyecek şekilde planlanması için araştırmalar yapan; hava, su, toprak ortamlarının kalite kontrollerini yapan; fabrika atıklarının canlı sağlığına zarar verme noktasını saptayan; yerleşim merkezlerinde su, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi sistemleri gibi sistemlerin canlı sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesini sağlayan mühendisliktir. Yukarıda bahsettiğim çevre problemlerine çözümler üreten canlı sağlığını göz önünde bulundurarak çevre-canlı ilişkisini geliştiren mühendisliktir.

Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları 

1) Altyapı teknolojisi olarak isimlendirilen şehirsel ve endüstriyel; su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında her türlü tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri.
2) Şehirsel ve endüstriyel; atık su toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her türlü tesislerin tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri.
3) Katı atık toplama; taşıma, nihai uzaklaştırma (yakma, kompostlaştırma, düzenli depolama) konularında her türlü planlama ve tasarım hizmetleri.
4) Hava kirlenmesinin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı konularında mühendislik hizmetleri.
5) Çevresel etki değerlendirme konularında disiplinler arası çalışma gruplarına koordinatörlük etmek.
6) Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken kontrol sistemlerinin tasarımı ve planlaması.
7) Farklı çevresel kesimlerden (su, toprak, hava, canlılar vs) numune alımı, analiz ve değerlendirme çalışmalarında bulunmak.
8) Çevre kirliliği ve doğal güzelliklerin korunması konularında, halkı ve ilgili mercileri uyarmak, tedbir önermek, uygulatmak ve denetlemek.

Çevre Mühendisleri Nerede Çalışır?
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

-Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

-Sağlık Bakanlığı,

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

-Ulaştırma Bakanlığı,

-İl ve İlçe Belediyeleri,

-İller Bankası,

-Devlet Su İşleri,

-İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri,

-İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri,

-Türkiye İstatistik Kurumu,

-TÜBİTAK,

-Devlet Planlama Teşkilatı,

-İl Özel İdareleri,

-Türkiye İstatistik Kurumu,

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,

-Karayolları Genel Müdürlüğü,

-Devlet Demiryolları Müdürlüğü,

-Akademisyenlik ve,

-Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kamu kurumları ile,

-Özel Sektörde Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesislerde ve Fabrikalarda,

-Çevre danışmanlık firmalarında ve çevre teknolojileri geliştiren frmalarda çalışabilirler. Ayrıca Çevre mühendisleri, kendileri de mühendislik büroları açarak, teknik eğitim, danışmanlık, teknik raporlar, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, baca gazı sistemleri vb. alanlarda kendi işlerini yapabilirler.

Çevre Mühendisliği Maaşları

Çevre mühendisliği maaşları da her mühendislikte olduğu gibi kişinin donanımına göre değişkenlik gösteriyor. Eğer sen kendini çok geliştirmiş,iş hayatında lazım olabilecek programlara iyi derecede hakimsen güzel bir maaş ile başlayabilirsin.Ama piyasa ortalamasına göre yeni mezun çevre mühendisleri 1700-2000 TL arasında değişen maaşlar ile işe başlıyor. İlerleyen zamanlarda 3000-5000 TL arasında maaş alma şansına sahipsiniz. Devlette mühendis maaşı başlangıç olarak 3750 TL olmakla birlikte birçok etkene göre değişebiliyor.

Tazemühendis Tüm yazıları

Yorum yaz

Bu yazıyla ilgili yorum yaparak görüşlerinizi belirtebilir,sorular sorabilirsiniz.

Araç çubuğuna atla