Enerji Sistemleri Mühendisinin Alması Gereken Belgeler

Enerji Sistemleri Mühendisinin Alması Gereken Belgeler

Merhaba arkadaşlar bu yazımda size daha yeni bir bölüm olan Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra iş hayatımızda ihtiyacımız olan belgeleri sizlerle paylaşacağım, ilk önce aklıma gelen genel olarak ihtiyaç duyulan belgeleri sizlere sunacağım.

Enerji Sistemleri Mühendisliğinde İhtiyaç Duyulan Belgeler

-Enerji Yöneticiliği(Bundan bir önceki yazımda bahsetmiştim.)

-Etüt-Proje(Sanayi-Bina)

-Solar Uzmanlık Sertifikası

-İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

-Ofis Programları(Özel olarak Excel)

-İngilizce kesin olarak ileri seviyede olmalı(Rüzgar elektrik santrallerinde özellikle isteniyor.)

-Temel Rüzgar Enerjisi Eğitimi(Bu sene temmuz ayının 19-20-21’inde izmir ekonomi üniversitesinde düzenlenecek.)

-GWO Rüzgar Türbinleri için Temel Güvenlik Eğitimi

-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

-Uygulamalı Enerji Hukuku Sertifika Programı

Enerji Yöneticiliği

Bu başlıktan bir önceki yazımda bahsetmiştim, enerji yöneticiliği ile ilgili yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

Etüt-Proje(Sanayi-Bina)

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ`in 6. Maddesinde yer alan
(2) Etüt-proje eğitimleri Ek-2`de yer alan birinci, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinden oluşur ve aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:
a) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen etüt-proje eğitimleri, Ek-2`de yer alan müfredat konularının tamamını ve teorik bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi hususları içerecek şekilde, ardışık olarak uygulanan üç ayrı modül halinde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilir.
b) Teorik olarak verilmesi istenen konularla ilgili eğitimler dersliklerde, uygulamalı olarak verilmesi istenen konuların ölçüm, deney ve/veya gösterim kısımları ile ilgili eğitimler Ek-4`te belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen ve Genel Müdürlük tarafından uygunluk belgesi verilmiş laboratuvar ortamında, uygulamalı olarak verilmesi istenen konuların hesaplama, analiz ve değerlendirme kısımları ise dersliklerde yapılır.
c) Üç modülden ibaret etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi yüzyirmi ders saatinden az olamaz. Bu sürenin en az seksen ders saatlik kısmı Ek-2`de belirtilen birinci ve ikinci eğitim modülleri için, geriye kalan kısmı ise üçüncü eğitim modülü için kullanılır.
maddesi kapsamında ETÜT PROJE EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

Solar Uzmanlık Eğitimi

Bu eğitimi birçok firma veriyor, araştırılıp bakıldığında genel olarak eğitim konuları böyledir.
1.Şebekeye bağlı FV Sistemler
Solar Radyasyon
Solar Hücreleri ve Modül teknolojileri
FV Sistemin bileşenleri
Evirici teknolojisi ve Montaj ekipmanları
2.Şebekeye bağımsız FV Sistemler
Tasarım ( Hesaplamalar, boyutlandırma )
3.Bileşenlerin Hesaplanması
Tasarım Aşamaları ve Temelleri
PV SOL EXPERT ile tasarım
Tasarım Yazılımları
Fiyatlandırma ve Teklif Verme
Uygulama
Keşif
Montaj ve uygulama malzemeleri
Bakım / Onarım ölçümler
Uygulamalar (Çatı/Trapez/Saha/Düz Çatı vb )
Monitoring ( Uzaktan izleme )

Ofis programları

Özellikle excel dememin sebebi ise mühendis olacak enerji sistemleri mühendislerinin çalışacağı departmanlarda raporlama yapmak için excel’e ihtiyacı olacaktır, diğer ofis programları ise excel’in yanında iyi bir partner olabilir.

Sertifikalı Rüzgar Enerjisi Temel Eğitimi

Ayrıntılı bilgi için bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz;
http://www.xgen.com.tr/blog

GWO Rüzgar Türbinleri İçin Temel Güvenlik Eğitimi

GWO Temel Güvenlik Eğitimi (GWO Basic Safety Training BST) Rüzgar Türbinleri için Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, Elle Taşıma, Yangın Bilinçlendirme ve İlk Yardım Eğitimleri iş güvenliği modüllerini içermektedir.
Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training – BST) adı altında hazırlanan, Rüzgâr Türbinleri için Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, İlk Yardım, Yangın Bilinçlendirme ve Elle Taşıma konularını içeren, teorik ve uygulamalı eğitimler, RES Sektörü için uluslararası İş Sağlığı Güvenliği (İSG) standartlarını belirler
Tüm dünya çapındaki GWO eğitim sağlayıcı merkezler aracılığıyla verilen eğitimleri tamamlayan ve GWO sertifikası alan Rüzgâr endüstrisi çalışanlarının, tam iş güvenlikli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması için gereken özelliklere sahip olduğu, tüm üyeler tarafından kabul edilir.
Ayrıntılı bilgi için:http://www.mira-ra.com/gwo-temel-guvenlik-egitimi-bst_118.html

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır.

Bu eğitim programıyla bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm

Uygulamalı Enerji Hukuku Sertifika Programı

Enerjide hukukun yeri çok önemlidir, bir santralin kurulmasında işletilmesinde bir olumsuzluk sonucu ceza yenmesini engellemede veya yapılan hamlelerin atılan adımların hukuki boyutlarını göz önüne aldığımızda enerji sektörü için önemli bir faktör haline geldiğiniz görüyoruz, bu eğitimi farklı kuruluş ve üniversitelerde veriyor ben örnek olarak bir üniversitenin olanı verdim.
Ayrıntılı bilgi için:http://www.ybu.edu.tr/hukuk/content_detail-258-1047-ybu-hukuk-fakultesi-uygulamali-enerji-hukuku-sertifika-programi.html?src=0

SON OLARAK BU YAZDIĞIM SERTİFİKA İSİMLERİNDEN İLK İKİSİ MMO’DAN ALINABİLİYOR DİĞER SERTİFİKALAR FİRMALARDAN VEYA ÜNİVERSİTELERDEN ALINABİLİYOR.

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir