Enerji Yöneticiliği ve Enerji Yönetimi


Bu yazımda enerji yöneticiliği ve enerji yönetimi hakkındaki aklınıza takılan en ince soruları kendimce cevaplamaya çalışacağım.
Enerji dünya tarihi boyunca ihtiyaç duyulan bir faktör olarak süre gelmiştir. İnsanoğlu zamanla bu enerjiyi kullanmayı öğrenmiş ve çeşitli yollarla bu enerjiyi farklı alanlarda kullanmaya başlamıştır.
Fakat bir şey’i düşünememişlerdi,o da enerjiyi yönetmek ve daha daha verimli halde kullanmak. Zamanla bu konuların ne kadar önemli bir husus olduğunun farkına varıp enerjiyi daha tutumlu kullanmak için bazı kararlar alınmıştır.

Enerji Yönetimi

Enerji yönetimine genel anlamda bakarsak birçok konu içermektedir.Tesis yönetiminde ele alınması gereken en önemli kısım enerji tasarrufudur. Bir tesiste enerji yönetimi, tesiste tüketilen enerjinin izlenmesi, kontrolü ve sürdürülebilirliğinin sağlanması şeklinde ifade edilebilir

Enerji Yönetiminin Gerekliliği

Enerji üretim kaynaklarının gün geçtikçe azalması
İletme ömrünün artırılması ve bakım giderlerinin azaltılması,
Enerji birim maliyetlerinin her geçen gün artması,
Enerji verimliliği kanun ve yönetmeliklerin bağlayıcı sonuçları olması (Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kimlik Belgesi vb.),
Çevreye duyarlı ve sera gazlarını azaltan işletme olma gerekliliği,
İşletme sahibi holdinglerin marka değerini korunması,Avrupa Birliği, banka ve ilgili bakanlıkların verdiği teşviklerden yararlanma.

Enerji Yönetimi Niye Yapılmalı

Bir binada ortalama işletme giderinin yaklaşık yüzde 15- 20’sini enerji giderleri oluşturmaktadır. Enerji Yönetimi açısından bir programa sahip ve uygulayan bir işletmede bu oran yüzde 10’nun altına düşebiliyorken enerji yönetimi konusunda iyi yönetilemeyen binalarda bu oran yüzde 50’lere kadar çıkmaktadır.
Kısacası şirketlerin belli bir kar marjı vardır, bu marjda düşmeler olduğu zaman telafisini başka yollardan sağlanması gerekmektedir, en genel yolu enerji tasarrufudur bu yolla edilen tasarruf diğer yöntemlere nazaran daha fazladır.

Enerji Yönetiminin Tesislerdeki Önemi

Tesis yönetimi ile enerji yönetiminin tesis kuruluşundan itibaren kurgulanması gereken iki önemli unsurdur. Maalesef ülkemizde tesis, kullanıma hazır hale getirildikten sonra tesis yönetim firmalarıyla sözleşmeler imzalanıyor. Tesis yönetimi firmasına ödenecek maliyetten kaçınmak için yapılan bu yanlış daha sonra enerji yönetimi anlamında işletmeye kayıp yaşatmaktadır. Çünkü işletmeyi yapacak kişilerin de en azından bina yapım aşamasında danışman olarak bulunması ileride ciddi avantajlar doğuracaktır. Bu avantajların en belirgini olarak tesisi tanıyıp tesise uygun bir enerji yönetim programı belirlenmesi söylenebilir.

Son olarak enerji yöneticiliği ve enerji yönetimi ile ilgili sıkça sorulan soruların cevabına alıntı yoluyla değinmek istiyorum

ENERJİ YÖNETİCİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VEYA ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik de ifade edildiği gibi Enerji Yöneticisi bulunması zorunlu haller ;
1.Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;
Öncelikle Endüstriyel İşlemenizin TEP HESABI’nın yapılması gerekmektedir. Hesaplanan Yıllık toplam enerji tüketimine göre Enerji Yönetici Bulundurma veya Enerji Yönetici Hizmeti alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir. Çıkan toplam TEP e göre;
TEP:Ton eşdeğer petrol (TEP), enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimidir. Tüm enerji kaynaklarının TEP’e dönüşüm katsayıları 25 Ekim 2008 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir.
Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 1000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurulması zorunlu değildir.
Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 1000 TEP den fazla olup 5000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurulması zorunludur.
Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 5000 TEP den fazla olup 50000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurması zorunludur.
Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 50000 TEP den fazla ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yönetim Birimi Kurulması zorunludur ve Enerji Yönetimi hakkında Hizmet alması zorunludur.
2. Ticari Binalar ve Hizmet Binalarında Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;
Öncelikle Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın ihtiyacını tespit edebilmeniz için Bakanlığın belirlediği 2 kriterine bakılması gerekmektedir;
İlk olarak Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın TEP HESABI’nın yapılması gerekmektedir. Yıllık Toplam Enerji tüketiminizin 500 TEP den fazla yada az olduğuna dair bakmanız gerekmektedir.
İkinci olarak Ruhsat Metrekaresine bakmanız gerekmektedir. Ruhsat metrekaresinin 20000 m2 ‘den büyük olup olmadığınıza bakmanız gerekmektedir.

Bu iki kriterden herhangi biri sizin Ticari veya Hizmet Binanızı kapsıyorsa Enerji Yöneticisi bulundurmak zorundasınız.

Örnek vermek gerekirse;
Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den fazla TEP Değeri 501 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den fazla TEP Değeri 499 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den az TEP Değeri 501 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması (Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den az TEP Değeri 499 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunlu değildir.

Kamu Binalarında Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Kamu Binanızın ihtiyacını tespit edebilmeniz için Bakanlığın belirlediği 2 kriterine bakılması gerekmektedir;
İlk olarak Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın TEP HESABI’nın yapılması gerekmektedir. Yıllık Toplam Enerji tüketiminizin 250 TEP den fazla yada az olduğuna dair bakmanız gerekmektedir.
İkinci olarak Ruhsat Metrekaresine bakmanız gerekmektedir. Ruhsat metrekaresinin 10000 m2 den büyük olup olmadığınıza bakmanız gerekmektedir.
Bu iki kriterden herhangi biri sizin Ticari veya Hizmet Binanızı kapsıyorsa Enerji Yöneticisi bulundurmak zorundasınız.
Örnek vermek gerekirse;
Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den fazla TEP Değeri 251 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den fazla TEP Değeri 249 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den az TEP Değeri 251 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den az TEP Değeri 249 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunlu değildir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletme sayısı hesaplanır. Organize Sanayide bulunan işletme sayısı hesaplandığı zaman elde edilen sayıya göre Enerji Yönetici Bulundurma(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir.
Çıkan toplam işletme sayısına göre;
Organize Sanayi Bölgesindeki işletme sayısı 50 den az ise Enerji Yönetimi Birimi (EYB) kurması zorunlu değildir.
Organize Sanayi Bölgesindeki işletme sayısı 50 den fazla ise Enerji Yönetimi Birimi (EYB) kurması zorunludur.

Elektrik Üretim Santrallerinde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Elektrik Üretim Santrallerinin kurucu güç kapasitesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü hesaplandığı zaman elde edilen MW göre Enerji Yönetici Bulundurma veya Enerji Yönetici Hizmeti alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir.
Çıkan toplam MW kurulu gücüne göre;
Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü 100 MW dan az ise Enerji Yönetici Bulundurması(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti alması zorunlu değildir.
Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü 100 MW dan fazla ise Enerji Yönetici Bulundurması(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti alması zorunludur.

Üstteki sorular ve cevapları linkteki adresten alınmıştır:
Http://www.advenerji.com/m46/SSS—Enerji-Y%C3%B6neticili%C4%9Fi

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir