Günümüzde Ergonomi Ve Mühendislikle İlişkisi

Ergonomi ve endüstri mühendisliği

Öncelikle ergonomi nedir? Günümüze kadar gelişimi nasıldır? Ergonomi ne hedeflemektedir? Ergonominin kapsamı nedir? Uygulama alanları nelerdir, gibi kavramları açıklamaya çalışacağım.

Ergonomi Nedir?

Ergonomi;

Ergon: iş, çalışma
Nomos: yasa
Anlamına gelen Yunanca sözcüklerin birleşmesiyle oluşmaktadır. Güzel Türkçemizde “iş yasası” anlamına gelmektedir. Ergonomi işçinin işe değil işin işçiye uyumlaştırılmasıdır.

Günümüze Kadar Gelişimi Nasıldır?

Ergonomi sanayi devriminden sonra seri üretime başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Önce Taylor’un “zaman ve metot etüdü” kavramlarıyla temeli atılmış daha sonra ise F.B Gibreth’in “hareke etüdü” kavramını bulmasıyla geliştirilmeye başlanmıştır.Ergonomi ortaya çıktığı dönem neticesiyle daha fazla üretim daha çok kar olarak tanımlanmıştır ve hiç insancıl olmayan yönde gelişmiştir.

Fakat daha sonraları;
*İnsanı bir makine gibi görmenin yanlış olduğu,

* Belli bir sürede belli bir işi gerçekleştirebileceği ve gücünün üstünde çalışan insanın yorularak kazalara neden olacağı,

* İnsan sağlığı ve mutluluğu pahasına üretim artışının sağlanamayacağı, gibi görüşler önemini artırmıştır.

Günümüzde de bu görüşler geliştirilmiş ve ergonomi insan mühendisleriyle birebir ilişkilendirilmiştir.

Ergonomi Ne Hedefler?

Ergonominin asıl amacı Verimliliği artırmak olmasıyla beraber;

1-Ergonomi, çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan-makine-çevre uyumunu;

2-Ergonomi, mühendislik bilimleri ve insan bilimleri arasında optimum dengeyi ve insanın rahat çalışmasını;

3-İnsanin kendine özgü niteliklerini, yeteneklerini araştırarak, işin insana uyumlandırılması için gereken koşulları sağlamayı hedeflemektedir.

Ergonominin Kapsamı Nelerdir?

Antropometri: Çalışma araçları ve çalışma ortamının insanın vücut ölçüleriyle uyuşumunun sağlanmasını amaçlar.
Fizyoloji: Çalışma ortamı ve çalışma metotlarının insan bünyesini en az etkilemesini ve insan bünyesine elverişli çevre şartlarını sağlamayı amaçlar.
Psikoloji: Çalışma ortamında renk, şekil, düzen gibi psikolojik rahatlık sağlayıcı düzenlemeler yoluyla çalışana hoş bir ortam yaratmayı amaçlar.
Enformasyon: Çalışan kişiye lüzumlu bilgileri, akustik, optik vb. yollardan kolayca aktarılabilecek şekilde iş yerinin şekillendirilmesiyle ilgilenir.
Organizasyon: Dinlenme, iş değişimi, iş öğretimi, adil ücretlendirme ile çalışan insanın işten etkilenmesini azaltmak amaçlanır.
İş Güvenliği: Her türlü araç ve donanım ile çalışma ortamının, çalışanın sağlığına yönelik tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanmasını amaçlar.

Ergonominin Uygulama Alanları Nelerdir?

Ergonomi;
* endüstriyel iş yerlerinde,

* tarım işletmelerinde,

* bürolarda,

* okullarda,

* hastanelerde,

* otellerde,

* evlerde,
İnsan çalışmasının olduğu her yerde uygulanabilir.

Son olarak da;

Kendim gibi mühendis adayları arkadaşlarıma; çalıştığımız, staj yaptığımız dışarıdan gözlemlediğimiz vs. herhangi bir iş yerinde ergonomik koşullara aykırı olan, çalışanın sağlık koşullarını tehlikeye atan herhangi bir şeyle karşılaştığında bu duruma sessiz kalmamasını ve bu tür şeylere dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.Beden sağlığı çok önemlidir.Ergonomi ile beden sağlığınızı koruyabilirsiniz.Vücudunuza iyi davranın 🙂

2 Comments
  1. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir