Bakım Planlamanın Mühendislikteki Yeri

Bakım Planlamanın Mühendislikteki Yeri
Merhaba mühendis ve mühendis olma pahasına gecesini gündüzüne katan mühendis adayı arkadaşlarım. Bu yazımda; bakım planlamanın ne olduğunu, bakım planlamanın ne gibi bir öneme sahip olduğunu, “ne gibi bir önemi olabilir ki bozulunca tamir ederiz” düşüncesinin aslında çalış-tığımız(acağımız) fabrikaya neler kaybettirebileceğini, bakım mühendislerinin faaliyetleri ve organizasyondaki yeri hakkındaki hususları sizlere aktarmaya çalışacağım.

Bakım Planlama Nedir?

Öncelikle yazının ana konusu olan bakım planlamanın ne olduğunu öğrenmemiz gerek. Bakım planlama bir fabrikanın makine ve tesislerinin sürekli olarak çalışır durumda olmasını sağlamak için yapılan faaliyetlerin planlanmasıdır.
Peki bakım faaliyetlerinin başarıya ulaşması için neler gereklidir?

 • Her işletme teknolojik işletme ve çevre şartlarına göre bir plan hazırlamalıdır.
 • Bakım için gerekli malzemeler stokta hazır olmalıdır.
 • Bütün bakım faaliyetlerinin kayıt işlemi yapılmalıdır.
 • Üretimde çalışan işçiler acil durumda bakım faaliyeti yapmamalıdır.
 • Arıza sıklığının ve onarım süresinin azaltılması amacı net bir şekilde belirtilmelidir.

Bakım Planlama Bakım Mühendisliği Aracılığıyla Yapılır.

Bakım mühendisliği faaliyetleri temel ve yardımcı fonksiyon olmak üzere 2’ye ayrılır.
Temel Fonksiyonlar;

 • Mevcut fabrika, makine, araç-gereçlerin bakımı korunması kontrolü,
 • Mevcut makine, araç-gereç, binaların yer değiştirmesi,
 • Yeni makine, araç-gereç, binaların inşaatı,
 • Enerji, üretim, nakil tesisatının kontrolü,
 • Bakım hizmetlerinden yararlanma seviyesinin artırılması.

Yardımcı Fonksiyonlar;

 • Ambarların korunması ve bakımı,
 • Fabrika binasının yangın, patlama vb. gibi tahribata yol açan tehlikelere karşı korunması,
 • Hurda, makine, araç-gereçlerin bakımı,
 • Bina, makine, araç-gereçlerin sigorta ettirilmesi,
 • Çevre kirliliğinin önemsenmesi amacı ile artık maddelerin ortadan kaldırılarak değerlendirilmesi.

Bakım Faaliyetlerinin Amacı Nedir?

 • Üretim maliyetini düşürmek,
 • Verim ve ürün kalitesini artırmak,
 • Önceden hazırlanmış olan üretim planlamasının gerçekleşmesini sağlamak,
 • Her türlü makine ekipmanı kullanan personelin güvenini sağlamak, 
 • Bakım onarım masraflarını azaltmak.

Bakım planlama faaliyeti hazırlamayıp “bozuldukça tamir et” uygulamasını prensip edinmenin üretim akışı üzerindeki etkileri neler?

Bozulan makineni ve onları çalıştıran işçilerin boş kalması,
Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artması,
Müşteri taleplerinin karşılanamaması veya gecikmesi ( ki bu durum müşteri kaybına dahi sebep olabilir ),
Makinelerin zincirleme olarak tüm sistemi etkilemesi.

Bakım Planlama Organizasyon Şeması:

Bakım Planlama Organizasyon Şeması:


One Comment
 1. Avatar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir