Kagir Yapı Nedir ?

İnşaat mühendislerinin çok sık karşılaştığı terimlerden birisi de kagir yapı.Kargir yapı olarak da karşımıza çıkan kagir yapı nedir bu yazımızda açıklayacağız.Eski dönemlerden günümüze ulaşan bazı yapılara baktığımızda kagir yapı olduğunu görürüz.Peki nedir bu kagir yapı ?

Kagir Yapı Nedir ?

Kagir yapı
Kagir Yapı Nedir ?

En kısa ve net tanımı yığma,taştan yapılmış yapılardır.Tabi bu en sade şekilde tanımı kagir yapının.Bazı kaynaklarda kagir olma durumunun yapıyı değil de inşaat biçimini belirttiği yazar.Dolayısıyla kagir yapıların yığma olma mecburiyeti olmayan yapılar olarak tanımlandığını görebiliriz.

Bu tanımların yanı sıra başka kaynaklarda yer alan bilgilere göre kagir yapılar,dış duvarları beton, taş, tuğla ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahşap, çatısı, kiremit, ardavuz, eternit veya madeni levhalar gibi yanmaz maddeler ile örtülü bulunan binalar olarak tanımlanmıştır.
Genel olarak kagir yapıyı şu şekilde tanımlayabiliriz : tuğla, beton vb gibi organik olmayan malzemeyle inşa edilmiş her türlü yapıya denir.

TAVSİYE YAZI : İstinat Duvarı Nedir?

Kagir Yapılar Nasıl Oluştu ?

Kagir yapılar insanlığın ilk yıllarında,ilkel insanın elindeki imkanlarla barınak yapmaya çalışmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kagir Duvar Nedir ?

Doğal veya yapay taş blokların bağlayıcı maddesi harç olan malzeme ile oluşturulan yapı elemanlarına kagir duvar adı veriliyor.
Bunlara örnek olarak; Kerpiç duvar , Taş duvar, Tuğla ve Gazbeton gösterilebilir.

Başlıca kagir duvar gereçleri : 

DOĞAL TAŞLAR: Taşıyıcı duvarlarda kullanılan basınç dayanımı 350 kg/cm2 den yüksek olan ocaklardan elde edilen taşlardır.
YAPAY TAŞLAR: Fabrika tuğlaları (dolu, düşey, yatay, delikli, klinker v.s.) basınç dayanımı 50 kg/cm2 den yüksek “gazbeton” duvar blokları ve delik alanları toplamı yüzey alanlarının % 35 inden az olan kireç kumtaşı blokları ile dolu beton briketler bu guruptandır.
HARÇLAR: Kârgir duvarların örülmesinde çimento, kireç gibi bağlayıcıların belirli oranlarda kum ve suyla karıştırılmasıyla elde edilen harçlar kullanılmaktadır.

Kagir Yapılar Pdf

Kagir yapılarla ilgili daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız bu pdften faydalanabilirsiniz.Pdf On Dokuz Mayıs Üniversitesine aittir.

Kagir yapılar pdf’i indirmek için tıklayınız

Yazının Özeti

Taşıyıcı duvarları taş, tuğla, beton veya briket gibi malzemelerle yapılmış yapı türüne kagir yapı deniyor. Kargir yapı olarak ta anılabiliyor. Kagir yapı, binaları kullanılan malzemeye göre sınıflandırıyor. Eğer bir binanın yapımında, taş- beton kullanılmışsa, o yapı tapu kaydında kagir yapı olarak kaydediliyor.


Tavsiye Yazı : Pilye Nedir ?

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir