Algoritma ve Programlama (Mantığı – Döngüler – Diller)

            Algoritma
Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.
Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir.
Programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek / geliştirmektir.
Hazırlanan algoritmanın bir programlama dili ile kodlanması işin basit kısmıdır.
Kullanılan dilin basic / pascal / c ya da başka bir programlama dili olması bir şeyi değiştirmez.
Yani burada Bu yüzden kullanılan programlama dilinin eski yada yeni bir programlama dili olması hiç önemli değildir.
Algoritmadan Beklentiler
Etkinlik: Bilgisayarlar düşünemez. Bu yüzden algoritmanın her adımı anlaşılır, basit ve kesin bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır. Yorum gerektirmemeli ve belirsiz ifadelere sahip olmamalıdır. Gereksiz tekrarlarda bulunmayan diğer algoritmalar içerisinde de kullanılabilir olmalıdır.
Sonluluk: Her algoritmanın bir başlangıç noktası, belirli işlem adımı ve bir bitiş noktası içermelidir. Sonsuz döngüye girmemelidir.
Kesinlik: İşlem sonucu kesin olmalı, aynı veri için her yeni çalıştırmada aynı sonucu üretmelidir.
Giriş/Çıkış: Algoritma giriş (üzerinde işlem yapılacak değerler) ve çıkış (yapılan işlemler neticesinde üretilen sonuç değerler) değerlerine sahip olmalıdır.
Başarım/Performans: Amaç donanım gereksinimi (bellek kullanımı gibi), çalışma süresi gibi performans kriterlerini dikkate alarak yüksek başarımlı programlar yazmak olmalıdır.
Algoritma İfade Şekilleri
1.Algoritmanın metin olarak yazılması
Çözülecek problem, adım adım metin olarak yazılır.
Her satıra numara verilir.
‘Başla’ ile başlayıp ‘son’ ile bitirilir
Akış Diyagramlarında Kullanılan Temel Şekiller
Döngü Yapısı
Bu yapı kullanılırken, döngü sayacı, koşul bilgisi ve sayacın artım bilgisi verilmelidir. Döngü sayacı kullanılmıyorsa sadece döngüye devam edebilmek için gerekli olan koşul bilgisi verilmelidir.
Genel olarak çoğu programlama dilinin döngü deyimleri ;
•While
•Do-while
•For
gibi yapılar üzerine kurulmuştur. Farklı dillerde bu yapılara farklı alternatifler olsa da döngülerin çalışma mantığı genel olarak benzerdir.
While Deyimi
Koşul daha çevrim içerisine girmeden sınanır. Koşul olumsuz olduğunda çerime hiçgirilmez ve döngü içerisinde yapılması gerekenler atlanır.
Do-While Deyimi
Bu döngü deyiminde, çevrim en az bir defa olmak üzere gerçekleşir. Çünkü koşul sınaması döngü sonunda yapılmaktadır. Eğer koşul sonucu olumsuz ise bir sonraki çevrime geçilmeden döngüden çıkılır. Çevrimin devam edebilmesi için her döngü sonunda yapılan koşul testinin olumlu sonuçlanması gerekir.
For Deyimi
Diğer deyimlerden farklı olarak, döngü sayacı doğrudan koşul parametreleri düzeyinde verilir.
Döngü girmeden önce sayaç değişkenine başlangıç değeri atanmakta ve daha sonra koşula bakılmaktadır. Döngü içerisinde belirtilen işlemler yapıldıktan sonra sayaç değişkeni arttırılmaktadır.
      Programlama
Çözülmesi söz konusu olan bir problem çözümlenip, algoritması ortaya konulduktan sonra sıra bilgisayar programının hazırlanmasına gelir.
Programlama, bir işlemin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi işlemidir.
Bilgisayarların asıl işlevleri, büyük miktarda verileri işlemektir. Bu yüzden bilgisayar verileri okuyabilmeli, saklayabilmeli, aralarından gerekeni seçebilmeli ve onların üzerinde gereken işlemleri yapabilmelidir.
Bütün bu işlemleri, bilgisayara neyi nasıl hangi sırayla yapmasıgerektiğini gösteren programlar aracılığıyla gerçekleştirir.
Programlama işlemi ise programlama dilleri aracılığı ile yerine getirilir.
Programlama Dilleri
Farklı problem alanlarına göre farklıdillerden söz etmek mümkündür. Dilin seçimi bu yüzden önemli olabilir. Probleme uygun dilin seçilmesi programın geliştirilmesinde kolaylık ve hızlı çalışma sağlayabilir.
Programlama dillerinin tümü simgeseldir. Yani bilgisayarın anlayacağı işlemleri insanların da anlayabileceği simgelerle ifade ederler. Örnek bir program içersinde yer alan “write”şeklindeki bir komutun yazma işlemini gerçekleştirdiğini söylemek oldukça kolaydır.Bu gibi komut ve ifadeler özel programlar aracılığıile bilgisayarın anlayabileceği dile çevirirler. Bu programlara derleyici ya da yorumlayıcı adıverilir.
Yüksek Düzeyli Diller
Programcıya kolaylık sağlamak üzere geliştirilmiştüm diller bu gruba girer. Komutlar yapılacak işlemin ingilizce karşılığıanımsatıcıkodlardır. Bu diller bilgisayar donanımından bağımsız olarak çalışabilirler. Yüksek düzey dillerde hazırlanan kodlar ancak makine diline çevrilip çalıştırılabilirler.
Bu dillere örnek olarak BASIC, C, C++, COBOL,PASCAL verilebilir.

Bu yazı hakkında detaylı döküman ilgili linktedir indirmek isteyen arkadaşlar buradan edinebilir.
https://drive.google.com/open?id=0B9LCy–Cm-qVVE1QMWJPSlNEODQ
https://drive.google.com/open?id=0B9LCy–Cm-qVWkNQY1d5V0FMWkE
                                                                                                                     İyi çalışmalar.
                                                                                                           
                                                                                                                    Kürşad ARSLAN

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir